تقدیر از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تقدیر از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

علیرضا هژبری: اجلاس ملی GIS یکی از رویدادهای علمی و ملی بسیار ارزشمند است که در این دوره با تأکید بر ارتباط صنعت با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان طی دو روز (دوم و سوم خرداد) برگزار شد. در این دوره از اجلاس بیش از 700 مقاله باکیفیت سطح علمی و کاربردی به دبیرخانه این دوره از رویداد ارسال‌شده که شرکت توزیع شهرستان اصفهان با سه ارائه شفاهی، ۵ پوستر و برپایی غرفه فعال در نمایشگاه، به عنوان شرکت توزیع برتر موردتقدیر قرار گرفت. همچنین مقاله همکارمان سرکار خانم مهناز آقایی با عنوان مکان‌یابی بهینه پست‌های توزیع برق با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار gis و سپاد، در گروه مقالات برتر شناخته شد و از ایشان تقدیر گردید. علاوه بر آن بازدید خانم دکتر دهستانی، مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات وزارت نیرو از سامانه‌های GIS، سپاد، سپهر انجام شد و ایشان از زحمات همکاران شرکت توزیع به ویژه در حوزه GIS تقدیر نمودند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99880/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تقدیر از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تقدیر از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

علیرضا هژبری: اجلاس ملی GIS یکی از رویدادهای علمی و ملی بسیار ارزشمند است که در این دوره با تأکید بر ارتباط صنعت با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان طی دو روز (دوم و سوم خرداد) برگزار شد. در این دوره از اجلاس بیش از 700 مقاله باکیفیت سطح علمی و کاربردی به دبیرخانه این دوره از رویداد ارسال‌شده که شرکت توزیع شهرستان اصفهان با سه ارائه شفاهی، ۵ پوستر و برپایی غرفه فعال در نمایشگاه، به عنوان شرکت توزیع برتر موردتقدیر قرار گرفت. همچنین مقاله همکارمان سرکار خانم مهناز آقایی با عنوان مکان‌یابی بهینه پست‌های توزیع برق با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار gis و سپاد، در گروه مقالات برتر شناخته شد و از ایشان تقدیر گردید. علاوه بر آن بازدید خانم دکتر دهستانی، مدیرکل دفتر فن‌آوری اطلاعات وزارت نیرو از سامانه‌های GIS، سپاد، سپهر انجام شد و ایشان از زحمات همکاران شرکت توزیع به ویژه در حوزه GIS تقدیر نمودند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99880/

ارسال دیدگاه شما