نبرد «مورتال کمبت» و «دیو کش» برای صدرنشینی در گیشه آمریکا
جایزه معتبر آسیایی در دستان پرویز تناولی
نگاه جناحی‌ صداوسیما مخاطبان را به سمت «کلاب‌هاوس» هدایت می‌کند
پیش‌بینی‌هایی درباره 
برگزیدگان اسکار ۲۰۲۱نگاهی به رمان «سلاخ خانه‌ شماره ۵»
 نوشته کورت ونه گات
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب