تعداد چک‌های برگشتی کم، اما مبلغ‌ها زیاد شد
افزایش قیمت دلار و طلا
کاهش ذخایر آبی از ۲۵ به ۱۸ میلیارد مترمکعب
خبرنامهخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
اقتصاد