مبنای انتصابات در دولت مردمی، کارآمدی، تعهد و تحول‌گرایی است
وزیر اطلاعات: تعدادی عملیات موفق علیه اسرائیل انجام دادیم
 اگر امام جمعه بخواهد از یک قشر خاص حمایت کند دیگر امام همه نمی شودموضع دولت قبل در خصوص تحریم‌ها خوب نبود
امروز با تاریخخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سخن گاه