حضور روحانیت در رشته‌‌های غیرتخصصی، اثر منفی دارد 
یک نماینده مجلس:با این رویه نمی شود کشور را اداره کرد
بیانیه تروئیکا اروپا درباره برجام برای صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام استآیت الله طالقانی مرد میدان و دارای آوای دلنشین/فتح الله امی-مبارزه راه آزادی و عدالتخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سیاست