ترجمه ۵۰۰ اثر فاخر فارسی به زبان‌های خارجی 
ثبت آثار مولانا به نام ایران در یونسکو
ماهی خلیج‌فارس نمی‌تواند در اقیانوس اطلس زندگی کنددیپلماتی با ۷۰ کتاب شعر در ایرانروایت دختر خبرساز در نمایشگاه کتاب 
اخبار
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب