وزیر ارشاد خبر داد: تدوین سند ملی موسیقی 
تمدید جشنواره سینما حقیقت برای حضور آثار 
پایان جشنواره ونیز زیر تیغ تحریم و اعتصاب
یادی از رضا ژیان 
علی لقمانی: می‌توانیم در جغرافیای صحنه دخل و تصرف کنیم
نگارش سریال فرمان‌آرا بر اساس کتاب اسماعیل فصیح
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب