مصوبه اصلاح قانون انتخابات نیازمند ۱۹۰ رأی بود اما ۱۷۷ رای آورد!
ضدنظام کسانی هستند که می‌خواهند مردم را حذف کنند
پیچیدگی مسئله فلسطین 
راه حل آن را دشوار کرده است
اسرائیل حق حیات برای فلسطینی‌ها قائل نیست

خبرنامهصدا و سیما متعلق به همه مردم ایران است نه یک گروه خاص

تحصن الیاس نادران در صحن مجلس
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سیاست