آغاز هفته کتاب 
انتشار آلبوم آثاری از صبا، معروفی، تجویدی و یاحقی 
ثروت ادبی در کتابفروشی‌های محلی
درباره آدانیا شیبلی، نویسنده فلسطینی روح کنجکاو سینما
اخبار
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
فرهنگ و ادب