جبهه پایداری به لحاظ شیوه شبیه سلفی هاست
آزادی مردم در بیان و انتخاب، مهمترین اصل انقلاب بود
اگر انگلیس فلسطین را به رسمیت بشناسد 
گام مهم و تأثیرگذاری برداشته است
محسنی اژه‌ای:
قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از کجروی‌هاستخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سیاست