۱۴۰۳ جمعه ۲۵ خرداد
ویژه نامه
کریستوفر نولان بهترین کارگردان سال شدتام کروز وبرد پیت در قاب تصویر تارانتینو 
شاعرانه و مهندسی
نخستین نمایش اثر ون‌گوگ پس از سرقتشش ساعت زد و خورد مسلحانه در مقبره‌ رضاشاه بدرقه پیکر خالق مجسمه‌های مسییادی از مترجم با معرفت