ستاره صبح، فائزه صدر: نشست گروه 20 روز شنبه به پایان رسید. در این نشست هند میزبان 20 اقتصاد برتر جهان بود. این کشورها بیش از 50 درصد ظرفیت اقتصادی جهان را در اختیار دارند. این گروه در سال 1999 تشکیل شد و بر اقتصاد جهان تأثیر گذار بود. عدم حضور روسای جمهور چین و روسیه در این اجلاس و همچنین عدم محکوم کردن روسیه در حمله به اوکراین از جمله حواشی این اجلاس بود. ستاره صبح در گفت و گویی با علی بیگدلی، پژوهشگر و کارشناس سیاسی به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید: