ستاره صبح/ اعظم طاهری:منطقه قره باغ به پاشنه آشیل صلح و ثبات در قفقاز تبدیل شده است.مطالبات ارمنستان و آذربایجان درباره این منطقه باعث شده که دو کشور از سال 2020 تا کنون وارد درگیری های پراکنده نظامی شوند.قره باغ منطقه ای است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مستقل شد اما سال 2020 آذربایجان بخش های زیادی از آن را به تصرف خود درآورد.قره باغ نه تنها موضوع مورد مناقشه بین باکو و ایروان است بلکه به صحنه زورآزمایی کشورهای غربی با روسیه نیز تبدیل شده است.گزارش پیش رو به این موضوع می پردازد: