ستاره صبح، فائزه صدر: ایران با وجود داشتن تجربه ای طولانی از استقرار نظام برنامه ای، در مرحله ای بی توجه ای به برنامه های توسعه قرار دارد. با وجود صرف هزینه بالا در تدوین این اسناد، دستاورد دولت ها با هدف گذاری توسعه و پیشرفت نسبتی ندارند. بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس تنها 9 درصد از برنامه ششم توسعه اجرا شده که تجربه ناموفقی در چهار دهه گذشته به شمار می رود. ستاره صبح در گفت و گویی با حسن مرادی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس به آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران پرداخته که در ادامه می خوانید: