ستاره صبح/پیام فیض:اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس صدای نمایندگان را درآورد.رئیس مجلس نیز در صحن علنی به روند این هیات انتقاد کرد.هیات نظارت بر مصوبات مجلس که نهادی در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی است، با ورود به مصوبه تخصیص قیر، ۵ هزار تن از ۲۵ هزار تن قیر تخصیصی نمایندگان مجلس برای بهسازی راه های روستایی را کاهش داده است. نمایندگان مجلس معتقدند قانون نویسی درباره «قیر» مسئله ای «جزئی» است و وظیفه مجمع تشخیص مصلحت، نظارت «کلان» است.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت و گویی با رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید: