اشاره: مولدسازی پدیده نوظهوری است که در کشور متولد شده است. از همان ابتدا مخالفت گسترده ای با این طرح به دلیل نداشتن مصوبه مجلس صورت گرفت. احمدتوکلی زندانی سیاسی پیش از انقلاب، وزیر پیشین کار، نماینده چند دوره قبل مجلس و عضو فعلی تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مولدسازی که توسط سران قوا تصویب شدصدایش درآمد و با ارسال نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس هشدار داد و نوشت: مولدسازی خطری برای کشور است و پایمال کردن اصول قانون اساسی نیز است. البته سازمان خصوصی سازی به نامه توکلی در مورد تعیین 5400 میلیارد تومان حق الزحمه واکنش نشان داد و آن را کذب دانست. در ادامه بخشی از نامه توکلی را به نقل از تجارت نیوز می خوانید: