گروه اجتماعی - پارسا سپهری: بر اساس اصل 27 قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد برای شهروندان «بدون حمل سلاح» در صورتی‌که این اقدام «مخل مبانی اسلام نباشد» قانونی است. البته این اصل به رغم قول‌های مسئولان تاکنون اجرانشده است. روز گذشته مصادف با سالگرد مرگ مهسا امینی به گفته مقامات امنیتی و قضایی چند نفر در کشور بازداشت‌شده‌اند. البته در شورای شهر پنجم چند بار مطرح شد که مکان‌های امنی در شهرها در نظر گرفته شود تا افراد انتقادات، مطالبات و اعتراضات مشروع و قانونی خود را به گوش مسئولان برسانند که متأسفانه این طرح تاکنون اجرانشده است.