ستاره صبح، فائزه صدر: مشکلات جوانان فراوان است. دست‌اندرکاران درگذشته و حال نه‌تنها نتوانسته‌اند از بار مشکلات بکاهند، بلکه می‌توان گفت توجه چندانی هم به مشکلات ندارند. در چنین شرایطی مهاجرت راه‌حلی برای گریز از مشکلات پیش روی جوان قرار دارد. ستاره صبح برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با «محمدعلی الستی»، جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می‌خوانید: