توافق نانوشته پایدار نیست

توافق نانوشته پایدار نیست

 

 

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین

 

تندروها توافق نوشته و امضاء شده را در مجلس آتش زدند.توافقی رسمی را که بند به بند اش روی کاغذ و در دسترس عموم و مسئولین بود در زمانی که شرکت های خارجی در هتل های تهران بودند، پاره پاره کردند؛ اکنون که صحبت از توافقی شفاهی، غیر شفاف و نانوشته است به چه مینازیم؟!این توافق چه تضمینی دارد؟آیا نباید با آمریکا به دنبال توافق پایدار بود؟

در قوانین ایران، توافق نانوشته ارزش اجرایی ندارد.‌غرب نیز خود را به دام امری که قانونی تلقی نمی شود نمی اندازند که قرارداد نانوشته نرسیده است، چون مطابق قانون اساسی هر گونه قرار داد خارجی باید به ثبت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

می توان گفت آنچه در جریان است معنایش این است که غرب می خواهد این قانون نانوشته را تست کند و مانند یک طرح واکسیناسیون اجرا کند تا تاثیر و قدرت اثر بخشی اش را مشاهده کند.آنگاه به دنبال قراردادی رسمی برود.

به نظر میرسد غرب در حال آزمودن ایران است که آیا چنین توافقی تاثیری دارد یا خیر؟! و آیا ایرانیان به توافقی که نانوشته است عمل می کنند یا خیر؟!

از این رو هر تغییری که در فضای سیاسی ایران مشاهده شود و یا تغییر در روند بازار ها، در حقیقت موقت و متاثر از اخباری است که منتشر می شود.البته کاهش قیمت ها هرچند موقتی باشد مثبت است.

باعث تاسف است که ایران که 120 سال قبل به حاکمیت قانون رسیده است اکنون امور را به صورت نانوشته و بدون مصوبه مجلس،انجام می دهد. توافق برجام با وجود اینکه که سندی رسمی و بین المللی بود و توسط تیم محمد جواد ظریف به اطلاع دولت، مجلس و عموم رسید با چالش مواجه شد.آیا تیم فعلی مذاکره کننده نباید مفاد گفت و گو ها و دستاورد ها در جریان مذاکرات را علنی کند؟

برجام در سال پایانی دولت حسن روحانی به مرحله امضا و احیا رسید و آقایانی که امروز بر تفاهم و مراودات غیر علنی و عدم شفافیت تاکید دارند، آن زمان توافقی رسمی، قانونی و مطابق با منافع ملی سازگار بود مخالفت می کردند آنها. کار را تا آنجا پیش بردند که وزیر امور خارجه متهم شد حال آنها با چگونه از تفاهم نانوشته و غیر علنی دفاع می کنند؟!این جماعت فرصت را از دست دادند.

زمانی که ایران در موضع قدرت بود و قدرت ها درها را به رویش می گشودند و به دنبال قرار داد بودند تا بتوانند سهمی در توسعه ایران داشته باشند و سودی دو طرفه عایدمان بشود، همین گروه تندرو بر طبل برجام ستیزی کوبیدند. آن زمان آمریکا نجس بود و وزیر امور خارجه بخاطر ایستادن در کنار همتای آمریکایی اش مواخذه می شد ولی ایستادن نماینده جریان تندرو در کنار یک آمریکایی اکنون انگار اشکالی ندارد.

باید دانست هر تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شود در جهان شیشه ای و دولت های شیشه ای جایی ندارد.

تفاهم نانوشته یا تست اجرای تعهداتی که نمی دانیم آن تعهدات چیست فایده اش چیست؟ احتمالا آنها گفته اند به تعهدات عمل کنید تا ما امتیاز بدهیم. امتیاز اصلی در این گونه مسائل به ملت ایران تعلق دارد، اگر کاهش غنی سازی مطابق توافق 1394 به نفع ملت ایران است که کشور را از شرایط تحریم نجات دهد و به تعهدات بین المللی باز گردد خوب و مثبت است.اگر توافق به معنی این باشد که ایران بخواهد به زندگی عادی در چهارچوب روابط بین المللی بازگردد این امتیاز برای آمریکا و برای ایران است و به نفع مسائل امنیتی منطقه هم هست که آرامش ایجاد شود این ها به نوعی امتیاز برای طرفینتلقی می شود،غرب می خواهد خاورمیانه آرام باشد و تنش در آن وجود نداشته باشد.ایران هم می خواهد تحریم ها برداشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103722/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توافق نانوشته پایدار نیست

توافق نانوشته پایدار نیست

 

 

فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین

 

تندروها توافق نوشته و امضاء شده را در مجلس آتش زدند.توافقی رسمی را که بند به بند اش روی کاغذ و در دسترس عموم و مسئولین بود در زمانی که شرکت های خارجی در هتل های تهران بودند، پاره پاره کردند؛ اکنون که صحبت از توافقی شفاهی، غیر شفاف و نانوشته است به چه مینازیم؟!این توافق چه تضمینی دارد؟آیا نباید با آمریکا به دنبال توافق پایدار بود؟

در قوانین ایران، توافق نانوشته ارزش اجرایی ندارد.‌غرب نیز خود را به دام امری که قانونی تلقی نمی شود نمی اندازند که قرارداد نانوشته نرسیده است، چون مطابق قانون اساسی هر گونه قرار داد خارجی باید به ثبت و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

می توان گفت آنچه در جریان است معنایش این است که غرب می خواهد این قانون نانوشته را تست کند و مانند یک طرح واکسیناسیون اجرا کند تا تاثیر و قدرت اثر بخشی اش را مشاهده کند.آنگاه به دنبال قراردادی رسمی برود.

به نظر میرسد غرب در حال آزمودن ایران است که آیا چنین توافقی تاثیری دارد یا خیر؟! و آیا ایرانیان به توافقی که نانوشته است عمل می کنند یا خیر؟!

از این رو هر تغییری که در فضای سیاسی ایران مشاهده شود و یا تغییر در روند بازار ها، در حقیقت موقت و متاثر از اخباری است که منتشر می شود.البته کاهش قیمت ها هرچند موقتی باشد مثبت است.

باعث تاسف است که ایران که 120 سال قبل به حاکمیت قانون رسیده است اکنون امور را به صورت نانوشته و بدون مصوبه مجلس،انجام می دهد. توافق برجام با وجود اینکه که سندی رسمی و بین المللی بود و توسط تیم محمد جواد ظریف به اطلاع دولت، مجلس و عموم رسید با چالش مواجه شد.آیا تیم فعلی مذاکره کننده نباید مفاد گفت و گو ها و دستاورد ها در جریان مذاکرات را علنی کند؟

برجام در سال پایانی دولت حسن روحانی به مرحله امضا و احیا رسید و آقایانی که امروز بر تفاهم و مراودات غیر علنی و عدم شفافیت تاکید دارند، آن زمان توافقی رسمی، قانونی و مطابق با منافع ملی سازگار بود مخالفت می کردند آنها. کار را تا آنجا پیش بردند که وزیر امور خارجه متهم شد حال آنها با چگونه از تفاهم نانوشته و غیر علنی دفاع می کنند؟!این جماعت فرصت را از دست دادند.

زمانی که ایران در موضع قدرت بود و قدرت ها درها را به رویش می گشودند و به دنبال قرار داد بودند تا بتوانند سهمی در توسعه ایران داشته باشند و سودی دو طرفه عایدمان بشود، همین گروه تندرو بر طبل برجام ستیزی کوبیدند. آن زمان آمریکا نجس بود و وزیر امور خارجه بخاطر ایستادن در کنار همتای آمریکایی اش مواخذه می شد ولی ایستادن نماینده جریان تندرو در کنار یک آمریکایی اکنون انگار اشکالی ندارد.

باید دانست هر تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شود در جهان شیشه ای و دولت های شیشه ای جایی ندارد.

تفاهم نانوشته یا تست اجرای تعهداتی که نمی دانیم آن تعهدات چیست فایده اش چیست؟ احتمالا آنها گفته اند به تعهدات عمل کنید تا ما امتیاز بدهیم. امتیاز اصلی در این گونه مسائل به ملت ایران تعلق دارد، اگر کاهش غنی سازی مطابق توافق 1394 به نفع ملت ایران است که کشور را از شرایط تحریم نجات دهد و به تعهدات بین المللی باز گردد خوب و مثبت است.اگر توافق به معنی این باشد که ایران بخواهد به زندگی عادی در چهارچوب روابط بین المللی بازگردد این امتیاز برای آمریکا و برای ایران است و به نفع مسائل امنیتی منطقه هم هست که آرامش ایجاد شود این ها به نوعی امتیاز برای طرفینتلقی می شود،غرب می خواهد خاورمیانه آرام باشد و تنش در آن وجود نداشته باشد.ایران هم می خواهد تحریم ها برداشته شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103722/

ارسال دیدگاه شما