روند سرمایه گذاری در یک دهه

روند سرمایه گذاری در یک دهه

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نگاهی بر وضعیت سرمایه ‌گذاری در ایران طی دهه 80 و 90 داشته است. به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی اتاق بازرگانی تهران از یک دوره ده ساله یعنی از سال 1391 تا 1401 حکایت از این دارد که فقط در چهار سال 1393، 1399، 1400 و 1401 رشد کل سرمایه ‌گذاری اقتصاد ایران مثبت بوده است؛ به ترتیب معادل 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد. در همین بازه زمانی، نیمی از دوره رشد سرمایه ‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت و فقط طی سه سال رشد سرمایه‌ گذاری در بخش ساختمان مثبت بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌ گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی 7.1 درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی 4.6 درصد است. همچنین، طی سال 1401، رشد سرمایه ‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای 15.4 درصدی داشت. رشد سرمایه ‌گذاری ساختمان در سال مزبور نیز، 1.2 درصد بود. نکته قابل تامل در بررسی روند رشد سرمایه ‌گذاری در ایران در دهه 80 این است که در این دوره میانگین رشد مثبت بوده است. اما در دهه 90 ورق برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی شده است. سرمایه ‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی ایران طی سال‌های 90 تا 1401 منفی 5.3 درصد بوده است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103776/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

روند سرمایه گذاری در یک دهه

روند سرمایه گذاری در یک دهه

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نگاهی بر وضعیت سرمایه ‌گذاری در ایران طی دهه 80 و 90 داشته است. به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی اتاق بازرگانی تهران از یک دوره ده ساله یعنی از سال 1391 تا 1401 حکایت از این دارد که فقط در چهار سال 1393، 1399، 1400 و 1401 رشد کل سرمایه ‌گذاری اقتصاد ایران مثبت بوده است؛ به ترتیب معادل 7.1 درصد، 3.2 درصد، 0.01 درصد و 6.7 درصد. در همین بازه زمانی، نیمی از دوره رشد سرمایه ‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت و فقط طی سه سال رشد سرمایه‌ گذاری در بخش ساختمان مثبت بوده است. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌ گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی 7.1 درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی 4.6 درصد است. همچنین، طی سال 1401، رشد سرمایه ‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای 15.4 درصدی داشت. رشد سرمایه ‌گذاری ساختمان در سال مزبور نیز، 1.2 درصد بود. نکته قابل تامل در بررسی روند رشد سرمایه ‌گذاری در ایران در دهه 80 این است که در این دوره میانگین رشد مثبت بوده است. اما در دهه 90 ورق برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی شده است. سرمایه ‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی ایران طی سال‌های 90 تا 1401 منفی 5.3 درصد بوده است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103776/

ارسال دیدگاه شما