ستاره صبح-پیام فیض: نشست ریاض با حضور کشورهای عضو اتحادیه عرب و سران کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار شد. این نشست بدون تصمیم‌گیری و با انتشار یک بیانیه خاتمه یافت. تحلیلگران معتقدند این نشست نتیجه‌ای برای مردم غزه و کاهش تنش در منطقه نداشت. ایران در این نشست برخلاف سایر کشورهای عربی بر راهکار رفراندوم در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد و از سران عرب خواست تا اسرائیل را تحریم و ارتشش را سازمان تروریستی اعلام کنند. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با حسن بهشتی پور کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده که در ادامه می‌خوانید: