اصلاحیه نماینده تبریز درباره مصاحبه اش با ستاره صبح

اصلاحیه نماینده تبریز درباره مصاحبه اش با ستاره صبح

ستاره صبح ۲۱ آبان‌ امسال گفت‌وگویی با احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز انجام و آن را منتشر کرد. اصلاحیه ای از طرف ایشان به روزنامه ارسال شده که طبق ماده 23 قانون مطبوعات عینا درج می شود. 
 « سوتیتر درج شده در مصاحبه مبنی بر شراکت معاون مجلس با بهمن موتور اشتباه درج شده است. بلکه صاحب‌منصب مجلس با یکی از ارکان شرکت «رادین مبین غرب» (شرکت معلوم الحال) در شرکت دیگری شریک است.
 همچنین در زیر تیتر مصاحبه از حضور ۳۰۰ خودرو شاسی بلند به نقل از اینجانب در پارکینگ مجلس درج شده که تنها از تحویل ۷۰ خودرو به نمایندگان صحبت شده است.»

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105797/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اصلاحیه نماینده تبریز درباره مصاحبه اش با ستاره صبح

اصلاحیه نماینده تبریز درباره مصاحبه اش با ستاره صبح

ستاره صبح ۲۱ آبان‌ امسال گفت‌وگویی با احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز انجام و آن را منتشر کرد. اصلاحیه ای از طرف ایشان به روزنامه ارسال شده که طبق ماده 23 قانون مطبوعات عینا درج می شود. 
 « سوتیتر درج شده در مصاحبه مبنی بر شراکت معاون مجلس با بهمن موتور اشتباه درج شده است. بلکه صاحب‌منصب مجلس با یکی از ارکان شرکت «رادین مبین غرب» (شرکت معلوم الحال) در شرکت دیگری شریک است.
 همچنین در زیر تیتر مصاحبه از حضور ۳۰۰ خودرو شاسی بلند به نقل از اینجانب در پارکینگ مجلس درج شده که تنها از تحویل ۷۰ خودرو به نمایندگان صحبت شده است.»

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105797/

ارسال دیدگاه شما