محرومیت سنگین در انتظار لوکادیا با شکایت باشگاه  پرسپولیس

محرومیت سنگین در انتظار لوکادیا با شکایت باشگاه پرسپولیس

در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۲ و با اعلام فیفا باشگاه چینی و لوکادیا در پرونده شکایت پرسپولیس محکوم شدند و این بازیکن موظف شد تا ظرف ۴۵ روز، ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار به حساب باشگاه پرسپولیس بابت فسخ غیرقانونی قرارداد خود پرداخت کند.
روز گذشته، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین روز مهلت لوکادیا بابت پرداخت این مبلغ به حساب باشگاه پرسپولیس است و تا زمان انتشار این گزارش باشگاه پرسپولیس هنوز واریز این مبلغ از سوی مهاجم هلندی - کوراسائویی را تأیید نکرده است. در همین خصوص رضا شاه منصوری کارشناس حقوقی فوتبال در گفت و گو با مهر گفت: اگر در مهلت قانونی امروز محکوم علیه (باشگاه چینی و لوکادیا) نتوانند مبلغ مورد نظر را به باشگاه پرسپولیس پرداخت کنند، با درخواست محکوم له (باشگاه پرسپولیس) پرونده از کمیته حل اختلاف فیفا به کمیته انضباطی این نهاد ارجاع داده خواهد شد و پس از بررسی مسئولان این مرجع، ممکن است جریمه مالی سنگین‌تری را به لوکادیا و باشگاه چینی متحمل کنند. حتی این امکان وجود دارد که محرومیت بیشتری را برای این مهاجم در نظر بگیرند و از تیم کانگژو هم امتیاز کسر شود. اما همه اینها منوط به این است که مدیران پرسپولیس درخواست خود را به فیفا ارسال کنند تا این پرونده در نهاد انضباطی فدراسیون جهانی مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105837/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

محرومیت سنگین در انتظار لوکادیا با شکایت باشگاه  پرسپولیس

محرومیت سنگین در انتظار لوکادیا با شکایت باشگاه پرسپولیس

در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۲ و با اعلام فیفا باشگاه چینی و لوکادیا در پرونده شکایت پرسپولیس محکوم شدند و این بازیکن موظف شد تا ظرف ۴۵ روز، ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار به حساب باشگاه پرسپولیس بابت فسخ غیرقانونی قرارداد خود پرداخت کند.
روز گذشته، ۲۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین روز مهلت لوکادیا بابت پرداخت این مبلغ به حساب باشگاه پرسپولیس است و تا زمان انتشار این گزارش باشگاه پرسپولیس هنوز واریز این مبلغ از سوی مهاجم هلندی - کوراسائویی را تأیید نکرده است. در همین خصوص رضا شاه منصوری کارشناس حقوقی فوتبال در گفت و گو با مهر گفت: اگر در مهلت قانونی امروز محکوم علیه (باشگاه چینی و لوکادیا) نتوانند مبلغ مورد نظر را به باشگاه پرسپولیس پرداخت کنند، با درخواست محکوم له (باشگاه پرسپولیس) پرونده از کمیته حل اختلاف فیفا به کمیته انضباطی این نهاد ارجاع داده خواهد شد و پس از بررسی مسئولان این مرجع، ممکن است جریمه مالی سنگین‌تری را به لوکادیا و باشگاه چینی متحمل کنند. حتی این امکان وجود دارد که محرومیت بیشتری را برای این مهاجم در نظر بگیرند و از تیم کانگژو هم امتیاز کسر شود. اما همه اینها منوط به این است که مدیران پرسپولیس درخواست خود را به فیفا ارسال کنند تا این پرونده در نهاد انضباطی فدراسیون جهانی مورد بررسی قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/105837/

ارسال دیدگاه شما