گروه اقتصاد: جنگ در خاورمیانه بازار ارز را در کشور تحت تأثیر قرار داده است. علت آن است که قیمت دلار با نوسان در محدوده ۵۰ و 51 هزار تومان قرار دارد. دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز گفت: «وقتی بازار ارز ثبات دارد، برخی در خارج از کشور با مصاحبه‌هایی که می‌کنند بازار ارز را به هم می‌ریزند. گروه عملیات روانی در زمینه ارز دارند، زیرا آنها می‌دانند با این کار بازار ارز را دچار نوسان می‌کنند، ما در حوزه ارزی در وضعیت خوبی هستیم.» در ادامه نظر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره وضعیت بازار نفت و قیمت ارز را در آینده می‌خوانید.