گروه اقتصاد: دلار سد مقاومتی ۵۵ و ۵۷ هزار تومان را در روزهای گذشته شکست و به مرز 60 هزار تومان رسید. کارشناسان درگیری در منطقه را علت افزایش قیمت ارز و طلا می‌دانند. در ادامه نظر چند کارشناس اقتصادی نسبت به افزایش قیمت ارز را می‌خوانید: