مطالبه مردم چيست ؟

مطالبه مردم چيست ؟

به قلم سردبیر

 

مردم همان‌هایی هستند که 44 سال پیش بساط رژیم پادشاهی را با انقلاب جمع کردند، مردم همان هایی هستند که 8 سال جنگ را تحمل کردند، مردم همان هایی هستند که هر بار که فرصت پیدا کردند هدفمند و هجومی رای دادند تا حرف خود را به کرسی بنشانند،مردم همان هایی هستند که مشارکت 80 درصدی، 85 درصدی،73 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری داشتند.مردم همان هایی هستند که از سال 1398 و در جریان انتخابات مجلس یازدهم با نگاه به کارنامه منفی اصولگرایان و روند یکدست سازی حاکمیت به تدریج از مشارکت فاصله گرفتند.پس از این اتفاق مشارکت در آن مجلس به بیشتر از 42 درصد رسید. مردم همان هایی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشارکت 48.8 درصد داشتند که سیزده درصد آن رای باطله بود.یعنی رای به کاندیدای ریاست جمهوری 35.8 درصد بود.

این مردم به دلیل سیاست های نسنجیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی اکنون دچار مشکل شده و سفره هایشان هر روز کوچک تر از قبل می شود و چند سال است که تورم پی در پی را تجربه می کنند. مطالبه مردم از حاکمیت این است که کاری نکنند که زندگی شان به مخاطره بیفتد. افزایش سطح تنش در خاورمیانه و اقداماتی که نیروهای محور مقاومت انجام داده و می دهند شرایط را به سمتی پیش می برد که احتمال رویارویی ایران با آمریکا وجود دارد.در این شرایط رسانه های اصولگرا جوری این موضوعات را تجزیه و تحلیل می کنند که انگار آمریکا و اسرائیل در حال نابودی اند و محور مقاومت و ایران پیروز میدان هستند. درگیری محور مقاومت با آمریکا، اسرائیل و انگلیس باعث شده تا فضای روانی در جامعه ایجاد شود و قیمت دلار در طول یک هفته از کانال 50 هزار تومان به کانال 60 هزار تومان صعود کند. یعنی در طول یک هفته حدود 20 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. مهمتر اینکه از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون ارزش ریال در برابر دلار بیش از 100 کاهش یافته است.در این شرایط روزنامه کیهان می نویسد که قیمت دلار را کانال های تلگرامی تعیین می کنند.آقایان به فکر مردم باشید و مطالبات آنها را برآورده کنید و از تنش زایی خودداری کنید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108496/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مطالبه مردم چيست ؟

مطالبه مردم چيست ؟

به قلم سردبیر

 

مردم همان‌هایی هستند که 44 سال پیش بساط رژیم پادشاهی را با انقلاب جمع کردند، مردم همان هایی هستند که 8 سال جنگ را تحمل کردند، مردم همان هایی هستند که هر بار که فرصت پیدا کردند هدفمند و هجومی رای دادند تا حرف خود را به کرسی بنشانند،مردم همان هایی هستند که مشارکت 80 درصدی، 85 درصدی،73 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری داشتند.مردم همان هایی هستند که از سال 1398 و در جریان انتخابات مجلس یازدهم با نگاه به کارنامه منفی اصولگرایان و روند یکدست سازی حاکمیت به تدریج از مشارکت فاصله گرفتند.پس از این اتفاق مشارکت در آن مجلس به بیشتر از 42 درصد رسید. مردم همان هایی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مشارکت 48.8 درصد داشتند که سیزده درصد آن رای باطله بود.یعنی رای به کاندیدای ریاست جمهوری 35.8 درصد بود.

این مردم به دلیل سیاست های نسنجیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی اکنون دچار مشکل شده و سفره هایشان هر روز کوچک تر از قبل می شود و چند سال است که تورم پی در پی را تجربه می کنند. مطالبه مردم از حاکمیت این است که کاری نکنند که زندگی شان به مخاطره بیفتد. افزایش سطح تنش در خاورمیانه و اقداماتی که نیروهای محور مقاومت انجام داده و می دهند شرایط را به سمتی پیش می برد که احتمال رویارویی ایران با آمریکا وجود دارد.در این شرایط رسانه های اصولگرا جوری این موضوعات را تجزیه و تحلیل می کنند که انگار آمریکا و اسرائیل در حال نابودی اند و محور مقاومت و ایران پیروز میدان هستند. درگیری محور مقاومت با آمریکا، اسرائیل و انگلیس باعث شده تا فضای روانی در جامعه ایجاد شود و قیمت دلار در طول یک هفته از کانال 50 هزار تومان به کانال 60 هزار تومان صعود کند. یعنی در طول یک هفته حدود 20 درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است. مهمتر اینکه از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون ارزش ریال در برابر دلار بیش از 100 کاهش یافته است.در این شرایط روزنامه کیهان می نویسد که قیمت دلار را کانال های تلگرامی تعیین می کنند.آقایان به فکر مردم باشید و مطالبات آنها را برآورده کنید و از تنش زایی خودداری کنید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108496/

ارسال دیدگاه شما