گروه اجتماعی: تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که زادگاه تمدن و تأمین‌کننده امنیت غذایی و معیشت هستند همچنین مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. ۴۲ نوع تالاب در دنیا وجود دارد که ۴۱ نوع آن در ایران وجود دارد. وسعت تالاب‌های کشور سه میلیون هکتار بوده است که متأسفانه حدود ۲ میلیون هکتار آن خشک‌شده به کانون انتشار گرد و غبار تبدیل‌شده‌اند. ۱۳ بهمن سالروز گرامیداشت تالاب‌ها در کنوانسیون رامسر است که بیش از ۱۷۰ کشور در آن عضو هستند. این روزبه عنوان روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده و شعار امسال این روز «حیات تالاب‌ها بازندگی انسان در هم آمیخته است» باهدف توجه به اهمیت تالاب‌ها و رفاه انسان نام‌گذاری شده است.