در روز جهانی «تالاب‌» عنوان شد

خشکیدن ۲ میلیون هکتار تالاب‌!

خشکیدن ۲ میلیون هکتار تالاب‌!

گروه اجتماعی: تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که زادگاه تمدن و تأمین‌کننده امنیت غذایی و معیشت هستند همچنین مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. ۴۲ نوع تالاب در دنیا وجود دارد که ۴۱ نوع آن در ایران وجود دارد. وسعت تالاب‌های کشور سه میلیون هکتار بوده است که متأسفانه حدود ۲ میلیون هکتار آن خشک‌شده به کانون انتشار گرد و غبار تبدیل‌شده‌اند. ۱۳ بهمن سالروز گرامیداشت تالاب‌ها در کنوانسیون رامسر است که بیش از ۱۷۰ کشور در آن عضو هستند. این روزبه عنوان روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده و شعار امسال این روز «حیات تالاب‌ها بازندگی انسان در هم آمیخته است» باهدف توجه به اهمیت تالاب‌ها و رفاه انسان نام‌گذاری شده است.

اهمیت تالاب‌ها
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایرنا گفت: ۶ تالاب در فهرست مونترو به ثبت رسیده‌اند که نشان می‌دهد شرایط خوبی ندارند، در این میان تالاب هامون به صورت ۱۰۰ درصدی خشک و به کانون گرد و غبار تبدیل‌شده است.
آرزو اشرفی زاده افزود: تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که امنیت غذایی و معیشتی انسان‌ها به آنها وابسته است، تالاب‌ها روی سازگاری با تغییر اقلیم و پیشگیری از تغییرات اقلیمی تأثیر دارند. تالاب‌ها مهمترین اکوسیستم در جذب کربن هستند. اشرفی زاده درباره تأمین حقابه تالاب‌ها گفت: با وجود بارندگی‌های اخیر برخی از تالاب‌ها در حال آبگیری هستند اما متأسفانه پاییز خشکی داشتیم و در سال آبی جاری یعنی از پاییز تا اوایل زمستان وضعیت منابع آبی به لحاظ بارش‌ها در حوضه‌های آبخیز مناسب نبود و نتوانستیم حقابه ای را برای تالاب‌ها دریافت کنیم.

تالاب‌ها تشنه‌اند
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: علاوه بر آن با اقدامات مناسب نایروبی و بارندگی مناسب حوضه مجموعه تالاب‌های آلاگل و آجی گل در استان گلستان به صورت ۱۰۰ درصدی آبگیری شدند اما تالاب آلماگل از این مجموعه حدود ۳۰ درصد آبگیری شد که امیدواریم با ادامه بارندگی‌ها آبگیری همچنان تداوم داشته باشد تا وضعیت مطلوب تالاب‌ها ادامه‌دار باشد چون اگر آبگیری ادامه نداشته باشد به علت تبخیر همان آبی هم وجود دارد از بین می‌رود.

 

6 تالاب در معرض خشک شدن
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ تالاب در فهرست تالاب‌های بااهمیت ثبت‌شده‌اند، گفت: ۶ تالاب ازجمله انزلی، شادگان، پریشان و هامون در فهرست مونترو قرار دارند که نشان می‌دهد شرایط خوبی ندارند درواقع تالاب‌هایی که در خطر خشک شدن و برخی عوامل تهدید قرار دارند در فهرست مونترو رامسر سایت ثبت می‌شوند تا توجه بیشتری به آنها شود، یکی از این تالاب‌ها متأسفانه تالاب هامون است که این ذخیره گاه زیست کره چند سال است که با قطع جریان ورود آب از کشور همسایه به صورت کامل خشک‌شده و به کانون برداشت گرد و غبار تبدیل‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108558/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

در روز جهانی «تالاب‌» عنوان شد

خشکیدن ۲ میلیون هکتار تالاب‌!

خشکیدن ۲ میلیون هکتار تالاب‌!

گروه اجتماعی: تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که زادگاه تمدن و تأمین‌کننده امنیت غذایی و معیشت هستند همچنین مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. ۴۲ نوع تالاب در دنیا وجود دارد که ۴۱ نوع آن در ایران وجود دارد. وسعت تالاب‌های کشور سه میلیون هکتار بوده است که متأسفانه حدود ۲ میلیون هکتار آن خشک‌شده به کانون انتشار گرد و غبار تبدیل‌شده‌اند. ۱۳ بهمن سالروز گرامیداشت تالاب‌ها در کنوانسیون رامسر است که بیش از ۱۷۰ کشور در آن عضو هستند. این روزبه عنوان روز جهانی تالاب‌ها نام‌گذاری شده و شعار امسال این روز «حیات تالاب‌ها بازندگی انسان در هم آمیخته است» باهدف توجه به اهمیت تالاب‌ها و رفاه انسان نام‌گذاری شده است.

اهمیت تالاب‌ها
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایرنا گفت: ۶ تالاب در فهرست مونترو به ثبت رسیده‌اند که نشان می‌دهد شرایط خوبی ندارند، در این میان تالاب هامون به صورت ۱۰۰ درصدی خشک و به کانون گرد و غبار تبدیل‌شده است.
آرزو اشرفی زاده افزود: تالاب‌ها اکوسیستم‌هایی هستند که امنیت غذایی و معیشتی انسان‌ها به آنها وابسته است، تالاب‌ها روی سازگاری با تغییر اقلیم و پیشگیری از تغییرات اقلیمی تأثیر دارند. تالاب‌ها مهمترین اکوسیستم در جذب کربن هستند. اشرفی زاده درباره تأمین حقابه تالاب‌ها گفت: با وجود بارندگی‌های اخیر برخی از تالاب‌ها در حال آبگیری هستند اما متأسفانه پاییز خشکی داشتیم و در سال آبی جاری یعنی از پاییز تا اوایل زمستان وضعیت منابع آبی به لحاظ بارش‌ها در حوضه‌های آبخیز مناسب نبود و نتوانستیم حقابه ای را برای تالاب‌ها دریافت کنیم.

تالاب‌ها تشنه‌اند
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: علاوه بر آن با اقدامات مناسب نایروبی و بارندگی مناسب حوضه مجموعه تالاب‌های آلاگل و آجی گل در استان گلستان به صورت ۱۰۰ درصدی آبگیری شدند اما تالاب آلماگل از این مجموعه حدود ۳۰ درصد آبگیری شد که امیدواریم با ادامه بارندگی‌ها آبگیری همچنان تداوم داشته باشد تا وضعیت مطلوب تالاب‌ها ادامه‌دار باشد چون اگر آبگیری ادامه نداشته باشد به علت تبخیر همان آبی هم وجود دارد از بین می‌رود.

 

6 تالاب در معرض خشک شدن
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ تالاب در فهرست تالاب‌های بااهمیت ثبت‌شده‌اند، گفت: ۶ تالاب ازجمله انزلی، شادگان، پریشان و هامون در فهرست مونترو قرار دارند که نشان می‌دهد شرایط خوبی ندارند درواقع تالاب‌هایی که در خطر خشک شدن و برخی عوامل تهدید قرار دارند در فهرست مونترو رامسر سایت ثبت می‌شوند تا توجه بیشتری به آنها شود، یکی از این تالاب‌ها متأسفانه تالاب هامون است که این ذخیره گاه زیست کره چند سال است که با قطع جریان ورود آب از کشور همسایه به صورت کامل خشک‌شده و به کانون برداشت گرد و غبار تبدیل‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108558/

ارسال دیدگاه شما