ستاره صبح، اعظم طاهری: نا ترازی انرژی از آب، برق و گاز گرفته تا بنزین و... باعث شده تولید از مصرف عقب بماند. جمعیت و مصرف در حال افزایش است و منابع طبیعی، تجهیزات فرسوده صنعت نفت و گاز به‌سختی نیاز مردم به انرژی را در تابستان و زمستان و در شرایط پیک مصرف، تأمین می‌کنند. با شیوه کنونی مصرف انرژی به‌ویژه مصرف گاز طبیعی، بیم آن می‌رود که نه‌تنها نسل‌های آینده از این ثروت ملی محروم ‌شوند، بلکه بعید نیست که نسل کنونی نیز با کمبود انرژی روبه‌رو گردد. ستاره صبح در این رابطه گفت‌وگویی با غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده پیشین مجلس انجام داده که در ادامه می‌خوانید: