گروه سیاسی: انگلستان اعلام کرد حاضر است به‌شرط خروج حماس از غزه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. درصورتی‌که کشور فلسطین توسط غرب به رسمیت شناخته شود در حقیقت به معنای اجرای پروژه دو کشور در سرزمین‌های فلسطینی است. این در حالی است که ایران با به رسمیت شناختن فلسطین موافق است اما هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. پرسش این است که اگر طرح دو کشوری عملیاتی شود آرامش به خاورمیانه بازخواهد گشت یا همچنان شاهد تنش و جنگ در خاورمیانه خواهیم بود؟ در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل خاورمیانه انجام داده که در ادامه می‌خوانید: