شورای نظارت بر صداوسیما خواستار شد

 پرهیز از اغراق و افراط در آگهی‌های بازرگانی

پرهیز از اغراق و افراط در آگهی‌های بازرگانی

جلسه ۴۸۶ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان قوای سه‌گانه در شورای نظارت، رعایت برخی شئون اجتماعی و فرهنگی در پخش آگهی‌های بازرگانی و پرهیز از اغراق و افراط را مهم برشمردند و اعتماد مردم به صداوسیما را یک اصل خدشه‌ناپذیر دانستند که می‌بایست در تمامی اقدامات و برنامه‌ها موردعنایت جدی قرار گیرد. اعضای شورای نظارت، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری و همچنین رضایت‌مندی مردم از برنامه‌های سازمان صداوسیما و کارکنان رسانه ملی از دست‌اندرکاران را اصلی مهم و اساسی دانستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69702/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شورای نظارت بر صداوسیما خواستار شد

 پرهیز از اغراق و افراط در آگهی‌های بازرگانی

پرهیز از اغراق و افراط در آگهی‌های بازرگانی

جلسه ۴۸۶ شورای نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان قوای سه‌گانه در شورای نظارت، رعایت برخی شئون اجتماعی و فرهنگی در پخش آگهی‌های بازرگانی و پرهیز از اغراق و افراط را مهم برشمردند و اعتماد مردم به صداوسیما را یک اصل خدشه‌ناپذیر دانستند که می‌بایست در تمامی اقدامات و برنامه‌ها موردعنایت جدی قرار گیرد. اعضای شورای نظارت، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری و همچنین رضایت‌مندی مردم از برنامه‌های سازمان صداوسیما و کارکنان رسانه ملی از دست‌اندرکاران را اصلی مهم و اساسی دانستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69702/

ارسال دیدگاه شما