نافرمانی مدنی در میانمار علیه کودتاگران

نافرمانی مدنی در میانمار علیه کودتاگران

هم‌زمان با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و قطع اینترنت، حرکت‌های اعتراضی علیه کودتای نظامی در میانمار گسترش می‌یابد. در کلان‌شهر یانگون در بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی در مخالفت با نظامیان حدود هزار نفر شرکت کردند. در پنجمین روز پس از کودتای نظامی در میانمار حدود هزار نفر در پایتخت تجاری این کشور، یانگون (رانگون) در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بزرگ‌ترین حرکت جمعی اعتراضی از زمان کودتا بوده است. روز جمعه نیز گروه‌هایی از معلمان، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی به کارزار نافرمانی مدنی علیه کودتاگران پیوستند. این کارزار به ابتکار پزشکان و کادر درمانی آغاز شد. معترضان پرچم و نوارهای قرمز با خود حمله می‌کردند و علیه ژنرال‌های ارتش و دیکتاتوری نظامی شعار می‌دادند. قرمزرنگ حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی»، به رهبری آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد. علاوه بر رنگ قرمز «سلام سه انگشتی» نیز به یکی دیگر از نمادهای معترضان کودتای نظامی در میانمار تبدیل‌شده است. این نشانه برگرفته از یک فیلم علمی - تخیلی است که نماد مقاومت در برابر دیکتاتوری به شمار می‌رود و پیش‌تر در برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند تایلند نیز به‌کاررفته بود. همچنین در نایپیداو، پایتخت میانمار و برخی دیگر از شهرهای مهم حرکت‌های اعتراضی پراکنده‌ای رخ داد و در یانگون حدود ۲۰۰ دانشجو و استاد دانشگاه در کارزار نافرمانی مدنی شرکت کردند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70796/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نافرمانی مدنی در میانمار علیه کودتاگران

نافرمانی مدنی در میانمار علیه کودتاگران

هم‌زمان با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و قطع اینترنت، حرکت‌های اعتراضی علیه کودتای نظامی در میانمار گسترش می‌یابد. در کلان‌شهر یانگون در بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی در مخالفت با نظامیان حدود هزار نفر شرکت کردند. در پنجمین روز پس از کودتای نظامی در میانمار حدود هزار نفر در پایتخت تجاری این کشور، یانگون (رانگون) در یک راهپیمایی اعتراضی شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بزرگ‌ترین حرکت جمعی اعتراضی از زمان کودتا بوده است. روز جمعه نیز گروه‌هایی از معلمان، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی به کارزار نافرمانی مدنی علیه کودتاگران پیوستند. این کارزار به ابتکار پزشکان و کادر درمانی آغاز شد. معترضان پرچم و نوارهای قرمز با خود حمله می‌کردند و علیه ژنرال‌های ارتش و دیکتاتوری نظامی شعار می‌دادند. قرمزرنگ حزب «اتحاد ملی برای دموکراسی»، به رهبری آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد. علاوه بر رنگ قرمز «سلام سه انگشتی» نیز به یکی دیگر از نمادهای معترضان کودتای نظامی در میانمار تبدیل‌شده است. این نشانه برگرفته از یک فیلم علمی - تخیلی است که نماد مقاومت در برابر دیکتاتوری به شمار می‌رود و پیش‌تر در برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا، مانند تایلند نیز به‌کاررفته بود. همچنین در نایپیداو، پایتخت میانمار و برخی دیگر از شهرهای مهم حرکت‌های اعتراضی پراکنده‌ای رخ داد و در یانگون حدود ۲۰۰ دانشجو و استاد دانشگاه در کارزار نافرمانی مدنی شرکت کردند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70796/

ارسال دیدگاه شما