تزریق ۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

تزریق ۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: صندوق توسعه ملی علاوه بر منابعی که در اختیار دارد و حمایت‌های مستمری از بازار انجام می‌دهد، 3 هزار میلیارد تومان دیگر از محل انتظار اوراق تبعی، به زودی به بازار تزریق می‌کند. محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدام حقوقی‌ها برای مدیریت بازار و خرید و فروش مهندسی شده سهام گفت: اینکه جمع ببندیم که حقوقی‌ها باعث این وضعیت شدند یا حقیقی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اشتباه است. ممکن است در میان حقوقی‌ها و حقیقی‌ها افرادی باشند که تخلفاتی انجام داده باشند، نباید آنها را باهم جمع بست.
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: وظیفه سازمان این است که تخلف را به خوبی شناسایی و به‌طور عادلانه‌ای با آن برخورد کنیم اما اینکه حقوقی‌ و حقیقی‌ها را جمع ببندیم درست نیست. دهقان دهنوی بابیان اینکه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنیم و باید تأکید کنم که سهم حقوقی‌ها از بازار نسبت به حقیقی‌ها کمتر است، اظهار داشت: ضمن اینکه خرید و فروش‌ها را رصد می‌کنیم و حقوقی‌ها در جهت حمایت از بازار خوب عمل کرده‌اند اما اگر بین حقوقی‌ها تخلفی شناسایی کنیم برابر قانون با آن برخورد خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با 35 هزار و 152 واحد افزایش به رقم یک‌میلیون و 170 هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم 4973 واحد افزایش یافت و در رقم 420 هزار و 957 واحد ایستاد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70802/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تزریق ۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

تزریق ۳ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: صندوق توسعه ملی علاوه بر منابعی که در اختیار دارد و حمایت‌های مستمری از بازار انجام می‌دهد، 3 هزار میلیارد تومان دیگر از محل انتظار اوراق تبعی، به زودی به بازار تزریق می‌کند. محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدام حقوقی‌ها برای مدیریت بازار و خرید و فروش مهندسی شده سهام گفت: اینکه جمع ببندیم که حقوقی‌ها باعث این وضعیت شدند یا حقیقی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند، اشتباه است. ممکن است در میان حقوقی‌ها و حقیقی‌ها افرادی باشند که تخلفاتی انجام داده باشند، نباید آنها را باهم جمع بست.
رئیس سازمان بورس تأکید کرد: وظیفه سازمان این است که تخلف را به خوبی شناسایی و به‌طور عادلانه‌ای با آن برخورد کنیم اما اینکه حقوقی‌ و حقیقی‌ها را جمع ببندیم درست نیست. دهقان دهنوی بابیان اینکه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنیم و باید تأکید کنم که سهم حقوقی‌ها از بازار نسبت به حقیقی‌ها کمتر است، اظهار داشت: ضمن اینکه خرید و فروش‌ها را رصد می‌کنیم و حقوقی‌ها در جهت حمایت از بازار خوب عمل کرده‌اند اما اگر بین حقوقی‌ها تخلفی شناسایی کنیم برابر قانون با آن برخورد خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با 35 هزار و 152 واحد افزایش به رقم یک‌میلیون و 170 هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم 4973 واحد افزایش یافت و در رقم 420 هزار و 957 واحد ایستاد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70802/

ارسال دیدگاه شما