توزیع ۱۰۰ و ۱۰ هزارتومانی‌های جدید

توزیع ۱۰۰ و ۱۰ هزارتومانی‌های جدید

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، از آغاز توزیع ایران چک‌های ۱۰۰ هزارتومانی و اسکناس‌های ۱۰ هزارتومانی جدید از دیروز خبر داد. به گزارش ایسنا، امیر شکری گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی و اسکناس ۱۰ هزارتومانی با طراحی جدید از برگ خریدهای امنیتی بالاتری برخوردار است. بانک مرکزی به منظور اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده اقدام به کمرنگ کردن چهار صفر از این اسکناس‌ها را کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه‌بعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می‌کند. شکری گفت: سه اسکناس جدید، هزارتومانی، ۲ هزارتومانی و پنج‌هزارتومانی در بانک مرکزی رونمایی شد. این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک دراین‌باره افزود: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم‌رنگ چاپ‌شده است. امیر شکری اضافه کرد: در این اسکناس‌ها از تصویر نمادهای ملی و مذهبی استفاده‌شده است و توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70803/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توزیع ۱۰۰ و ۱۰ هزارتومانی‌های جدید

توزیع ۱۰۰ و ۱۰ هزارتومانی‌های جدید

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک، از آغاز توزیع ایران چک‌های ۱۰۰ هزارتومانی و اسکناس‌های ۱۰ هزارتومانی جدید از دیروز خبر داد. به گزارش ایسنا، امیر شکری گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، ایران چک ۱۰۰ هزارتومانی و اسکناس ۱۰ هزارتومانی با طراحی جدید از برگ خریدهای امنیتی بالاتری برخوردار است. بانک مرکزی به منظور اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده اقدام به کمرنگ کردن چهار صفر از این اسکناس‌ها را کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، برخی خصوصیات امنیتی ایران چک و اسکناس جدید مشتمل بر واتر مارک سه‌بعدی، الکتروتایپ، فایبرهای نامرئی فلورسنتی چند رنگ، نخ امنیتی با ویژگی تغییر طیف، چاپ نوری مغناطیسی و نوار طلایی درخشان است که احراز اصالت را برای عموم مردم تسهیل می‌کند. شکری گفت: سه اسکناس جدید، هزارتومانی، ۲ هزارتومانی و پنج‌هزارتومانی در بانک مرکزی رونمایی شد. این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است. رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک دراین‌باره افزود: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهد شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم‌رنگ چاپ‌شده است. امیر شکری اضافه کرد: در این اسکناس‌ها از تصویر نمادهای ملی و مذهبی استفاده‌شده است و توزیع این اسکناس‌ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70803/

ارسال دیدگاه شما