طرح «زمستانه کتاب ۹۹»

طرح «زمستانه کتاب ۹۹»

طرح «زمستانه کتاب ۹۹» ویژه حمایت از کتابفروشی‌های سراسر کشور اسفندماه برگزار می‌شود. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ارتباط گفت:  قصد داریم طرح زمستانه پرباری را برای کتابفروشی‌ها رقم بزنیم، از این رو اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است.  طرح پاییزه کتاب ۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب ایران به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال در سراسر کشور برگزار شد و طی آن ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال خریداری شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70825/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

طرح «زمستانه کتاب ۹۹»

طرح «زمستانه کتاب ۹۹»

طرح «زمستانه کتاب ۹۹» ویژه حمایت از کتابفروشی‌های سراسر کشور اسفندماه برگزار می‌شود. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ارتباط گفت:  قصد داریم طرح زمستانه پرباری را برای کتابفروشی‌ها رقم بزنیم، از این رو اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است.  طرح پاییزه کتاب ۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب ایران به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال در سراسر کشور برگزار شد و طی آن ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال خریداری شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70825/

ارسال دیدگاه شما