ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان

ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می‌شود. به گزارش ایسنا، رحیم زارع روز گذشته بابیان اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی به اتمام رسید، گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی از محل فروش املاک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مجموعه‌های مسکن مهر و مناطق کم برخوردار قرار دهد. وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای احیای سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده و تاریخی اختصاص می‌یابد. ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای احیای تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر و محروم‌تر در اختیار بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی قرار می‌گیرد. بر اساس تصمیم مجلس بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابعشان برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرهای کوچک و متوسط پرداخت کند. همچنین مقرر شد ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محرومیت‌زدایی در استان‌های مختلف کشور با توجه به طرح آمایش سرزمینی و شاخص‌های محرومیت‌زدایی توزیع شود. ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاهای محروم کل کشور از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تخصیص یافت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71955/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان

ارسال بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می‌شود. به گزارش ایسنا، رحیم زارع روز گذشته بابیان اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی به اتمام رسید، گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی از محل فروش املاک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مجموعه‌های مسکن مهر و مناطق کم برخوردار قرار دهد. وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای احیای سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده و تاریخی اختصاص می‌یابد. ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها برای احیای تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر و محروم‌تر در اختیار بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی قرار می‌گیرد. بر اساس تصمیم مجلس بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابعشان برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ واحد مسکونی در شهرهای کوچک و متوسط پرداخت کند. همچنین مقرر شد ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محرومیت‌زدایی در استان‌های مختلف کشور با توجه به طرح آمایش سرزمینی و شاخص‌های محرومیت‌زدایی توزیع شود. ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاهای محروم کل کشور از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تخصیص یافت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71955/

ارسال دیدگاه شما