بودجه مصوب مجلس باعث رشد نقدینگی می‌شود

بودجه مصوب مجلس باعث رشد نقدینگی می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصر‌‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «عبدالناصر همتی» در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: این‌که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتوام، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، درنهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: درحالی‌که مجلس محترم هم‌زمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، باهدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصر‌‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71956/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بودجه مصوب مجلس باعث رشد نقدینگی می‌شود

بودجه مصوب مجلس باعث رشد نقدینگی می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصر‌‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «عبدالناصر همتی» در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد: این‌که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتوام، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، درنهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: درحالی‌که مجلس محترم هم‌زمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، باهدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصر‌‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71956/

ارسال دیدگاه شما