فروش ۲۱ میلیارد تومانی طرح زمستانه کتاب ۹۹

فروش ۲۱ میلیارد تومانی طرح زمستانه کتاب ۹۹

ایوب دهقانکار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران روز گذشته با پایان شانزدهمین دوره طرح‌های یارانه حمایتی از کتاب‌فروشی‌ها با عنوان زمستانه کتاب ۹۹ درباره جزئیات این طرح توضیح داد و گفت: این دوره از طرح زمستانه کتاب ۹۹ با مشارکت و استقبال ۹۳۷ کتاب‌فروشی فعال از ۳۱ استان کشور به پایان رسید. وی با اشاره به میزان مشارکت کتابفروشی‌ها در طرح زمستانه کتاب ۹۹ گفت: در این دوره از کل کتاب‌فروشی‌های متقاضی طرح، ۷۱۴ کتاب‌فروشی در مراکز استان‌ و ۲۲۳ کتاب‌فروشی در شهرستان‌ها با یارانه ۲۵ درصدی کتاب‌ها را عرضه کردند. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به میزان خرید کتاب در طرح‌های پاییزه کتاب و زمستانه کتاب ۹۹ اشاره کرد و گفت: ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال در پاییزه کتاب ۹۹ فروخته شد، اما در زمستانه کتاب ۹۹ این آمار به ۴۴۰ هزار و ۲۷۶ نسخه کتاب به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۳ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۷۴ ریال رسیده است. دهقانکار در پایان به وضعیت استان‌ها در طرح زمستانه کتاب اشاره کرد و گفت: استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس‌، کردستان، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران و خوزستان جزو پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس مبلغ فروش بودند و استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و مرکزی جز پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس تعداد کتاب شناخته شدند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71962/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فروش ۲۱ میلیارد تومانی طرح زمستانه کتاب ۹۹

فروش ۲۱ میلیارد تومانی طرح زمستانه کتاب ۹۹

ایوب دهقانکار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران روز گذشته با پایان شانزدهمین دوره طرح‌های یارانه حمایتی از کتاب‌فروشی‌ها با عنوان زمستانه کتاب ۹۹ درباره جزئیات این طرح توضیح داد و گفت: این دوره از طرح زمستانه کتاب ۹۹ با مشارکت و استقبال ۹۳۷ کتاب‌فروشی فعال از ۳۱ استان کشور به پایان رسید. وی با اشاره به میزان مشارکت کتابفروشی‌ها در طرح زمستانه کتاب ۹۹ گفت: در این دوره از کل کتاب‌فروشی‌های متقاضی طرح، ۷۱۴ کتاب‌فروشی در مراکز استان‌ و ۲۲۳ کتاب‌فروشی در شهرستان‌ها با یارانه ۲۵ درصدی کتاب‌ها را عرضه کردند. مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران به میزان خرید کتاب در طرح‌های پاییزه کتاب و زمستانه کتاب ۹۹ اشاره کرد و گفت: ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال در پاییزه کتاب ۹۹ فروخته شد، اما در زمستانه کتاب ۹۹ این آمار به ۴۴۰ هزار و ۲۷۶ نسخه کتاب به مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۳ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۶۷۴ ریال رسیده است. دهقانکار در پایان به وضعیت استان‌ها در طرح زمستانه کتاب اشاره کرد و گفت: استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس‌، کردستان، آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران و خوزستان جزو پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس مبلغ فروش بودند و استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و مرکزی جز پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس تعداد کتاب شناخته شدند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71962/

ارسال دیدگاه شما