تلاش‌های بی‌نتیفجه برای تشکیل دولت لبنان

تلاش‌های بی‌نتیفجه برای تشکیل دولت لبنان

یک منبع رسمی در لبنان با اشاره به اینکه تلاش‌های داخلی و خارجی در این کشور برای تشکیل کابینه هنوز نتیجه نداده‌اند و نیز تأکید رئیس‌جمهوری این کشور بر انجام حسابرسی‌های کیفری بر حساب‌های پولی، تشکیل کابینه در آینده خیلی نزدیک را بعید دانست. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت «التیار» وابسته به جریان آزاد ملی، به گفته یک منبع رسمی، طی چند روز گذشته فضای مثبتی بر لبنان حاکم بوده که این نشانگر نزدیک بودن تشکیل کابینه مدنظر است بااین‌حال شرایط هنوز به سطح توافق کامل برای تشکیل این کابینه نرسیده و تلاش‌هایی در داخل و خارج انجام می‌شوند تا این امر محقق شود. به گفته منبع یادشده، در کنار مانع اصلی که همان حسابرسی کیفری است، مانع بزرگ دیگری بر سر راه مأموریت حریری وجود دارد و آن مسئله به حاشیه راندن حزب‌الله از چهارمین کابینه احتمالی او بنا بر دستورات آمریکا و عربستان در این زمینه است. بر این اساس امید به تشکیل کابینه به دست حریری بسیار ضعیف است. او در ادامه تأکید کرد که نخست‌وزیر مکلف توان ادامه دادن به سیاست وقت‌کشی و توقف تشکیل کابینه را ندارد و اقدامات مناسبی برای توقف این سیاست را در زمان مناسب در پیش خواهد گرفت. این منبع در ادامه فاش کرد که جانشین حریری آماده است اما از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72514/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تلاش‌های بی‌نتیفجه برای تشکیل دولت لبنان

تلاش‌های بی‌نتیفجه برای تشکیل دولت لبنان

یک منبع رسمی در لبنان با اشاره به اینکه تلاش‌های داخلی و خارجی در این کشور برای تشکیل کابینه هنوز نتیجه نداده‌اند و نیز تأکید رئیس‌جمهوری این کشور بر انجام حسابرسی‌های کیفری بر حساب‌های پولی، تشکیل کابینه در آینده خیلی نزدیک را بعید دانست. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت «التیار» وابسته به جریان آزاد ملی، به گفته یک منبع رسمی، طی چند روز گذشته فضای مثبتی بر لبنان حاکم بوده که این نشانگر نزدیک بودن تشکیل کابینه مدنظر است بااین‌حال شرایط هنوز به سطح توافق کامل برای تشکیل این کابینه نرسیده و تلاش‌هایی در داخل و خارج انجام می‌شوند تا این امر محقق شود. به گفته منبع یادشده، در کنار مانع اصلی که همان حسابرسی کیفری است، مانع بزرگ دیگری بر سر راه مأموریت حریری وجود دارد و آن مسئله به حاشیه راندن حزب‌الله از چهارمین کابینه احتمالی او بنا بر دستورات آمریکا و عربستان در این زمینه است. بر این اساس امید به تشکیل کابینه به دست حریری بسیار ضعیف است. او در ادامه تأکید کرد که نخست‌وزیر مکلف توان ادامه دادن به سیاست وقت‌کشی و توقف تشکیل کابینه را ندارد و اقدامات مناسبی برای توقف این سیاست را در زمان مناسب در پیش خواهد گرفت. این منبع در ادامه فاش کرد که جانشین حریری آماده است اما از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72514/

ارسال دیدگاه شما