چالش FATF و تحریم‌ها برای انرژی‌های پاک

چالش FATF و تحریم‌ها برای انرژی‌های پاک

معاون وزیر نیرو گفت: منابع مالی در حوزه تجدید پذیر یکباره ۴.۵ برابر شده است، یعنی اگر منابع ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوخت صرفه‌جویی شده، ۱۹۰۰ میلیارد عوارض، الباقی هم از باز فروش برق است. محمد ساتکین در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تأخیر در توسعه تجدیدپذیرها اظهار داشت: تحریم‌ها و مسائلی که در سرمایه‌گذاری پیش آمد و کل کشور با آن درگیر بود، منجر به این شد که سرمایه‌گذاری در حوزه تجدید پذیر توسط بخش خصوصی نیز در حدی که پیش‌بینی‌شده بود، محقق نشود، اما برای سال ۱۴۰۰ دولت، مجلس و تمام مجموعه‌ها دست به دست هم داده‌اند که روند توسعه تسریع شود. رئیس سازمان انرژی‌‌های تجدید پذیر و بهره‌‌وری انرژی برق گفت: به ازای هر یک کیلووات ساعت تولید برق ۲.۵ مترمکعب گاز مصرف می‌شود که برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر این گاز را مصرف نمی‌کند، مجلس امسال با هوشمندی این سوخت صرفه‌جویی شده را برای تجدیدپذیرها استفاده می‌کند. ساتکین گفت: اخیراً یک تفاهم‌نامه برای همکاری در حوزه محیط‌زیست و تأثیرات بیشتر انرژی‌های تجدید پذیر در این راستا امضا کردیم که برنامه‌های مفصلی را پیشرو قرار خواهد داد. وی تأکید کرد: ما از سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی استقبال می‌کنیم اما قطعاً محدودیت‌های مسائل بانکی، انتقال پول و FATF، تحریم‌ها و مسائل سیاسی باید بهبود یابد تا همان‌گونه که در سال ۹۶ هجوم سرمایه‌گذاران خارجی را داشتیم یک‌بار دیگر برگردند. اکنون تنها مشکل ما سرمایه‌گذاری است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72520/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

چالش FATF و تحریم‌ها برای انرژی‌های پاک

چالش FATF و تحریم‌ها برای انرژی‌های پاک

معاون وزیر نیرو گفت: منابع مالی در حوزه تجدید پذیر یکباره ۴.۵ برابر شده است، یعنی اگر منابع ما ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوخت صرفه‌جویی شده، ۱۹۰۰ میلیارد عوارض، الباقی هم از باز فروش برق است. محمد ساتکین در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تأخیر در توسعه تجدیدپذیرها اظهار داشت: تحریم‌ها و مسائلی که در سرمایه‌گذاری پیش آمد و کل کشور با آن درگیر بود، منجر به این شد که سرمایه‌گذاری در حوزه تجدید پذیر توسط بخش خصوصی نیز در حدی که پیش‌بینی‌شده بود، محقق نشود، اما برای سال ۱۴۰۰ دولت، مجلس و تمام مجموعه‌ها دست به دست هم داده‌اند که روند توسعه تسریع شود. رئیس سازمان انرژی‌‌های تجدید پذیر و بهره‌‌وری انرژی برق گفت: به ازای هر یک کیلووات ساعت تولید برق ۲.۵ مترمکعب گاز مصرف می‌شود که برق تولیدی از انرژی‌های تجدید پذیر این گاز را مصرف نمی‌کند، مجلس امسال با هوشمندی این سوخت صرفه‌جویی شده را برای تجدیدپذیرها استفاده می‌کند. ساتکین گفت: اخیراً یک تفاهم‌نامه برای همکاری در حوزه محیط‌زیست و تأثیرات بیشتر انرژی‌های تجدید پذیر در این راستا امضا کردیم که برنامه‌های مفصلی را پیشرو قرار خواهد داد. وی تأکید کرد: ما از سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی استقبال می‌کنیم اما قطعاً محدودیت‌های مسائل بانکی، انتقال پول و FATF، تحریم‌ها و مسائل سیاسی باید بهبود یابد تا همان‌گونه که در سال ۹۶ هجوم سرمایه‌گذاران خارجی را داشتیم یک‌بار دیگر برگردند. اکنون تنها مشکل ما سرمایه‌گذاری است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72520/

ارسال دیدگاه شما