جریمه ۱۵ هزار مسافر کرونایی

جریمه ۱۵ هزار مسافر کرونایی

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: ۱۵ هزار کرونایی که سفرکرده بودند، شناسایی شدند و از ادامه‌ی تردد آنها ممانعت به عمل آمد که احتمالاً هم مشمول جریمه هم می‌شوند. محسن فرهادی در گفت‌وگو با ایلنا، بیان کرد: این ۱۵ هزارنفری که به ویروس کرولا مبتلا بودند و سفر کردند، همه در سامانه ثبت‌شده بودند، وقتی‌که فرد آزمایش کرولا می‌دهد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به محض این‌که نتیجه آزمودن pcr یا آزمودن سریع مثبت شود، کد ملی فرد در سامانه مشخص می‌شود. وی ادامه داد: حال زمانی که آن فرد بخواهد بلیت قطار یا هواپیما بگیرد، شناسایی می‌شود و این افراد احتمالاً طبق مصوبات ستاد کرولا مشمول جریمه خواهند شد. فرهادی افزود: از مسیرهای مختلفی این افراد شناسایی می‌شوند، به‌طور مثال در هنگام رزرو هتل و یا استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای سفر این اتفاق می‌افتد، یک فرد آلوده از طریق گوشی، تبلت، گیت فرودگاه و پایانه و یا امکانات مشابه شناسایی می‌شود، به‌طور مثال اگر من با آلودگی ویروس کرولا در پایانه جنوب باشم، مشخص خواهد شد و از سفر من ممانعت می‌شود، ولی در نظر بگیرید که همین تردد من تا پایانه هم تخلف بوده چون من پروتکل شکنی کردم و باعث ایجاد خطر شدم. این ۱۵ هزار نفر شناسایی شدند و از ادامه‌ی تردد آنها ممانعت شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72528/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جریمه ۱۵ هزار مسافر کرونایی

جریمه ۱۵ هزار مسافر کرونایی

معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: ۱۵ هزار کرونایی که سفرکرده بودند، شناسایی شدند و از ادامه‌ی تردد آنها ممانعت به عمل آمد که احتمالاً هم مشمول جریمه هم می‌شوند. محسن فرهادی در گفت‌وگو با ایلنا، بیان کرد: این ۱۵ هزارنفری که به ویروس کرولا مبتلا بودند و سفر کردند، همه در سامانه ثبت‌شده بودند، وقتی‌که فرد آزمایش کرولا می‌دهد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به محض این‌که نتیجه آزمودن pcr یا آزمودن سریع مثبت شود، کد ملی فرد در سامانه مشخص می‌شود. وی ادامه داد: حال زمانی که آن فرد بخواهد بلیت قطار یا هواپیما بگیرد، شناسایی می‌شود و این افراد احتمالاً طبق مصوبات ستاد کرولا مشمول جریمه خواهند شد. فرهادی افزود: از مسیرهای مختلفی این افراد شناسایی می‌شوند، به‌طور مثال در هنگام رزرو هتل و یا استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای سفر این اتفاق می‌افتد، یک فرد آلوده از طریق گوشی، تبلت، گیت فرودگاه و پایانه و یا امکانات مشابه شناسایی می‌شود، به‌طور مثال اگر من با آلودگی ویروس کرولا در پایانه جنوب باشم، مشخص خواهد شد و از سفر من ممانعت می‌شود، ولی در نظر بگیرید که همین تردد من تا پایانه هم تخلف بوده چون من پروتکل شکنی کردم و باعث ایجاد خطر شدم. این ۱۵ هزار نفر شناسایی شدند و از ادامه‌ی تردد آنها ممانعت شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72528/

ارسال دیدگاه شما