هوای ۴ شهر در وضعیت ناسالم

هوای ۴ شهر در وضعیت ناسالم

هوای مشهد با شاخص ۱۰۳ روز گذشته (یکشنبه) ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهرهای کرمان، بندرعباس و بیرجند به ترتیب با شاخص‌های ۱۵۲، ۱۵۷ و ۱۶۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار داشت. همچنین هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۱۴، ساری ۱۶، زنجان ۲۵، یزد ۲۵، گرگان ۲۶، رشت ۳۲، قزوین ۳۲، ایلام ۳۷، همدان ۴۳، یاسوج ۴۶، تبریز ۴۸ و ارومیه ۵۰ پاک و هوای شهرهای بجنورد با شاخص ۵۱، بوشهر ۵۲، کرمانشاه ۵۲، شهرکرد ۵۴، اراک ۵۵، خرم‌آباد ۵۵، اهواز ۵۶، تهران ۵۶، سمنان ۵۷، قم ۶۰، اصفهان ۶۹، سنندج ۸۰، زابل ۸۲، کرج ۸۵ و شیراز ۸۶ در شرایط قابل‌قبول قرار داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72540/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هوای ۴ شهر در وضعیت ناسالم

هوای ۴ شهر در وضعیت ناسالم

هوای مشهد با شاخص ۱۰۳ روز گذشته (یکشنبه) ناسالم برای گروه‌های حساس و هوای شهرهای کرمان، بندرعباس و بیرجند به ترتیب با شاخص‌های ۱۵۲، ۱۵۷ و ۱۶۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار داشت. همچنین هوای شهرهای اردبیل با شاخص ۱۴، ساری ۱۶، زنجان ۲۵، یزد ۲۵، گرگان ۲۶، رشت ۳۲، قزوین ۳۲، ایلام ۳۷، همدان ۴۳، یاسوج ۴۶، تبریز ۴۸ و ارومیه ۵۰ پاک و هوای شهرهای بجنورد با شاخص ۵۱، بوشهر ۵۲، کرمانشاه ۵۲، شهرکرد ۵۴، اراک ۵۵، خرم‌آباد ۵۵، اهواز ۵۶، تهران ۵۶، سمنان ۵۷، قم ۶۰، اصفهان ۶۹، سنندج ۸۰، زابل ۸۲، کرج ۸۵ و شیراز ۸۶ در شرایط قابل‌قبول قرار داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72540/

ارسال دیدگاه شما