بازگشت لوفتهانزا به آسمان ایران

گروه هواپیمایی لوفتهانزا، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آلمان و دومین ایرلاین بزرگ اروپا، روز جمعه 2 اپریل 2021 از شروع مجدد پروازهای خود به ایران خبر داد. بنابر اعلام فلای تودی،  این شرکت هواپیمایی که در تاریخ 8 ژانویه 2020 (18 دی‌ماه 98)  و در پی حادثه هواپیمایی اوکراینی، تمامی پروازهای خود به ایران را کنسل کرده بود، پس از مدت‌ها وقفه، روز جمعه اعلام کرد که از تاریخ 16 اپریل 2021 برابر با 27 فروردین 1400، مجدداً پروازهای خود را در مسیر فرانکفورت به تهران از سر خواهد گرفت.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بازگشت لوفتهانزا به آسمان ایران

گروه هواپیمایی لوفتهانزا، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آلمان و دومین ایرلاین بزرگ اروپا، روز جمعه 2 اپریل 2021 از شروع مجدد پروازهای خود به ایران خبر داد. بنابر اعلام فلای تودی،  این شرکت هواپیمایی که در تاریخ 8 ژانویه 2020 (18 دی‌ماه 98)  و در پی حادثه هواپیمایی اوکراینی، تمامی پروازهای خود به ایران را کنسل کرده بود، پس از مدت‌ها وقفه، روز جمعه اعلام کرد که از تاریخ 16 اپریل 2021 برابر با 27 فروردین 1400، مجدداً پروازهای خود را در مسیر فرانکفورت به تهران از سر خواهد گرفت.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما