روایت معاون مطبوعاتی از نقش محوری رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی

محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک ستاد انتخابات کشور با اهالی رسانه، گفت: رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، فضای مبتنی بر گفتمان و ارائه راه‌کار برای حل مشکلات را جایگزین دو قطبی‌سازی و اتهام‌زنی کنند. نقش رسانه‌ها در گرم‌تر شدن فضای انتخابات یک نقش جدی و تعیین‌کننده است؛ بنابراین رسانه‌ها باید مخاطب‌شناس باشند و بدانند که امروز نیاز مخاطبشان چیست؟ وی اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در انتخابات باید معطوف به این باشد که کاندیداها حامل چه برنامه‌ها و ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای برای پیشبرد امور کشور هستند. شرایط سیاسی امروز کشور ایجاب‌گر گفتمان انتقادی صرف نبوده و حرف‌های صرفاً نقدگونه دیگر جوابگوی جامعه نیست، بلکه باید در کنار نقدها، راه‌حل‌ها هم ارائه شوند. رقابت امر ضروری و حتمی برای رشد جامعه است و این امر بایستی در بستر رفاقت صورت گیرد. خدادی با اشاره به اینکه هیچ کشوری در دنیا به‌اندازه جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه و انتقاد رسانه‌های بیرونی قرار ندارد، گفت: تمام تلاش رسانه‌های معاند بر ایجاد دلسردی مردم و ناامید کردن جامعه نسبت به آینده است و برای همین بایستی با مسئولیت‌ شناسی اجازه ندهیم دشمن موفق به ناامیدسازی مردم شود. واقعیت امر این است که رسانه‌های کشور اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، همواره منافع ملی، امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را سرلوحه اقداماتشان قرار داده و باید این موضوع بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد تا فضای افکار عمومی به سمت امید و اعتمادسازی سوق یابد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

روایت معاون مطبوعاتی از نقش محوری رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی

محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک ستاد انتخابات کشور با اهالی رسانه، گفت: رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، فضای مبتنی بر گفتمان و ارائه راه‌کار برای حل مشکلات را جایگزین دو قطبی‌سازی و اتهام‌زنی کنند. نقش رسانه‌ها در گرم‌تر شدن فضای انتخابات یک نقش جدی و تعیین‌کننده است؛ بنابراین رسانه‌ها باید مخاطب‌شناس باشند و بدانند که امروز نیاز مخاطبشان چیست؟ وی اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در انتخابات باید معطوف به این باشد که کاندیداها حامل چه برنامه‌ها و ایده‌های جدید و خلاقانه‌ای برای پیشبرد امور کشور هستند. شرایط سیاسی امروز کشور ایجاب‌گر گفتمان انتقادی صرف نبوده و حرف‌های صرفاً نقدگونه دیگر جوابگوی جامعه نیست، بلکه باید در کنار نقدها، راه‌حل‌ها هم ارائه شوند. رقابت امر ضروری و حتمی برای رشد جامعه است و این امر بایستی در بستر رفاقت صورت گیرد. خدادی با اشاره به اینکه هیچ کشوری در دنیا به‌اندازه جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه و انتقاد رسانه‌های بیرونی قرار ندارد، گفت: تمام تلاش رسانه‌های معاند بر ایجاد دلسردی مردم و ناامید کردن جامعه نسبت به آینده است و برای همین بایستی با مسئولیت‌ شناسی اجازه ندهیم دشمن موفق به ناامیدسازی مردم شود. واقعیت امر این است که رسانه‌های کشور اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، همواره منافع ملی، امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را سرلوحه اقداماتشان قرار داده و باید این موضوع بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد تا فضای افکار عمومی به سمت امید و اعتمادسازی سوق یابد.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما