جنگ اطلاعاتی چین و آمریکا برسر موضوع مسلمانان اویغور

(یادداشت دبیر: چین از سوی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری متهم به نسل‌کشی، بیگاری و شکنجه در اویغور است و تقلیل این اتهامات به رقابت رسانه‌ای و اطلاعاتی بین دو کشور چین و آمریکا ممکن است ساده‌انگارانه باشد .) کاشغر یکی از مکان های اصلی برای ارتباط زمینی و دریایی پروژه معروف کمربند و جاده می باشد ، که نه تنها شرق را به غرب آسیا ، اروپا ، دریای سرخ و آفریقا بلکه از طریق بندر گوادر به جنوب اقیانوس هند متصل می سازد.” پروفسور لی بو از انستیتوی تحقیقات چین ، دانشگاه فودان . به ما گفت ، این “حوزه اصلی استراتژی کمربند و جاده” است. کاشغر ، یکی از غربی ترین شهرهای چین ، منطقه اصلی شهری در منطقه خودمختار جنوبی اویغور سین کیانگ (XUAR) است. بازرگانان از سراسر آسیا 2000 سال است که در بازار یکشنبه آن دور هم جمع شده به تبادل اطلاعات و کالا می پردازند. در بیش از 1000 کیلومتری شمال کاشغر ، شهر نور سلطان واقع شده است که پیش از این با نام آستانه ، پایتخت قزاقستان شناخته می شد. در اینجا ، در سال 2013 ، شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین در مورد نیاز به “کمربند اقتصادی جاده ابریشم” صحبت کرد. این کمربند شامل معاملات تجاری و شبکه های حمل و نقل ، تعاملات فرهنگی و ارتباطات سیاسی می گردد. این پروژه هم اکنون به عنوان طرح ابتکاری کمربند و جاده (BRI) شناخته می شود. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین گزارشی را در مارس 2015 منتشر کرد که برای شش کریدور اقتصادی  بیش از 155 میلیارد دلار از بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا و صندوق راه ابریشم درخواست تامین بودجه شده بود. از آن زمان ، بسیاری از این کریدورها ، که از چین به آسیای مرکزی و همچنین از طریق پاکستان و افغانستان می روند ، تکمیل شده اند. در دسامبر سال 2020 ، یک قطار کالا از استانبول ترکیه به شیان چین سفر کرد و 8693 کیلومتر از این جاده ابریشم جدید را طی کرد. این قطار لوازم ترک را که مخصوص بازار چین بود حمل می کرد.اتهامات دولت ایالات متحده و متحدانش در مورد نسل کشی و کار اجباری در سین کیانگ، غربی ترین استان چین را به محلی برای داستانسرائی رسانه های بین المللی تبدیل کرده است.  این رویکرد نسبت به سین کیانگ را میتوان بعنوان جنگ اطلاعاتی واشنگتن علیه چین تعریف کرد.  پروفسور وانگ ییوی به ما گفت: “اقتصاد سین کیانگ به خوبی اقتصاد سواحل شرقی [چین] نیست.” این واقعیت 20 سال پیش هنگامی که دولت چین برنامه توسعه غرب ( Xībù Dàkāifā ) را در سال 1999 آغاز کرد ، درک شد. در سال 2010 ، کاشغر به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی با هدف سرمایه گذاری در جنوب سین کیانگ برای مقابله با نرخ بالای فقر در نظر گرفته شد، برنامه ای که بتواند این استان را به دروازه ای بروی آسیای میانه و اروپا تبدیل کند.در هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012 ، نمایندگان توسعه سین کیانگ را در اولویت قرار دادند. پروفسور لی به ما گفت که ایجاد زیرساخت ها ، توسعه منابع انرژی ، ارتباط اقتصاد سین کیانگ با پروژه کمربندو جاده  و توسعه استعدادها به عنوان اصلی ترین موضوعات استان مطرح شده است. پروفسور لی به ما گفت: “وقتی من از سین کیانگ بازدید کردم ، این واقعیت که این استان درگیر یک مبارزه بزرگ است من را تحت تأثیر قرار داد. این مبارزه در چندین جهت توسعه زندگی اجتماعی و اقتصادی ، ادغام اقوام اقلیت در زندگی گسترده تر اجتماعی و در کار دشوار مبارزه با تروریسم در جریان بود در آگوست 2013 ، امام 74 ساله مسجدی در تورپان ، 200 کیلومتری شرق ارومچی ، به طرز وحشیانه ای توسط تندروها کشته شد. این افراط گرایان - احتمالاً اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) یا حزب اسلامی ترکستان (TIP) عبدالرحیم دامولا را به دلیل عضویت در انجمن اسلامی که با دولت چین برای مبارزه با افراط گرایی همکاری می کرد، کشتند . در جامعه اویغور ، شکافی بین اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مخالف تندروی مذهبی بودند و کسانی که به ETIM و TIP پیوستند ، ایجاد شد.
30 آوریل 2021- تارنمای کانترپانچ
برگردان و کوتاه سازی علی اصغر شهدی
[email protected]

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جنگ اطلاعاتی چین و آمریکا برسر موضوع مسلمانان اویغور

(یادداشت دبیر: چین از سوی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری متهم به نسل‌کشی، بیگاری و شکنجه در اویغور است و تقلیل این اتهامات به رقابت رسانه‌ای و اطلاعاتی بین دو کشور چین و آمریکا ممکن است ساده‌انگارانه باشد .) کاشغر یکی از مکان های اصلی برای ارتباط زمینی و دریایی پروژه معروف کمربند و جاده می باشد ، که نه تنها شرق را به غرب آسیا ، اروپا ، دریای سرخ و آفریقا بلکه از طریق بندر گوادر به جنوب اقیانوس هند متصل می سازد.” پروفسور لی بو از انستیتوی تحقیقات چین ، دانشگاه فودان . به ما گفت ، این “حوزه اصلی استراتژی کمربند و جاده” است. کاشغر ، یکی از غربی ترین شهرهای چین ، منطقه اصلی شهری در منطقه خودمختار جنوبی اویغور سین کیانگ (XUAR) است. بازرگانان از سراسر آسیا 2000 سال است که در بازار یکشنبه آن دور هم جمع شده به تبادل اطلاعات و کالا می پردازند. در بیش از 1000 کیلومتری شمال کاشغر ، شهر نور سلطان واقع شده است که پیش از این با نام آستانه ، پایتخت قزاقستان شناخته می شد. در اینجا ، در سال 2013 ، شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین در مورد نیاز به “کمربند اقتصادی جاده ابریشم” صحبت کرد. این کمربند شامل معاملات تجاری و شبکه های حمل و نقل ، تعاملات فرهنگی و ارتباطات سیاسی می گردد. این پروژه هم اکنون به عنوان طرح ابتکاری کمربند و جاده (BRI) شناخته می شود. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین گزارشی را در مارس 2015 منتشر کرد که برای شش کریدور اقتصادی  بیش از 155 میلیارد دلار از بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیا و صندوق راه ابریشم درخواست تامین بودجه شده بود. از آن زمان ، بسیاری از این کریدورها ، که از چین به آسیای مرکزی و همچنین از طریق پاکستان و افغانستان می روند ، تکمیل شده اند. در دسامبر سال 2020 ، یک قطار کالا از استانبول ترکیه به شیان چین سفر کرد و 8693 کیلومتر از این جاده ابریشم جدید را طی کرد. این قطار لوازم ترک را که مخصوص بازار چین بود حمل می کرد.اتهامات دولت ایالات متحده و متحدانش در مورد نسل کشی و کار اجباری در سین کیانگ، غربی ترین استان چین را به محلی برای داستانسرائی رسانه های بین المللی تبدیل کرده است.  این رویکرد نسبت به سین کیانگ را میتوان بعنوان جنگ اطلاعاتی واشنگتن علیه چین تعریف کرد.  پروفسور وانگ ییوی به ما گفت: “اقتصاد سین کیانگ به خوبی اقتصاد سواحل شرقی [چین] نیست.” این واقعیت 20 سال پیش هنگامی که دولت چین برنامه توسعه غرب ( Xībù Dàkāifā ) را در سال 1999 آغاز کرد ، درک شد. در سال 2010 ، کاشغر به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی با هدف سرمایه گذاری در جنوب سین کیانگ برای مقابله با نرخ بالای فقر در نظر گرفته شد، برنامه ای که بتواند این استان را به دروازه ای بروی آسیای میانه و اروپا تبدیل کند.در هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012 ، نمایندگان توسعه سین کیانگ را در اولویت قرار دادند. پروفسور لی به ما گفت که ایجاد زیرساخت ها ، توسعه منابع انرژی ، ارتباط اقتصاد سین کیانگ با پروژه کمربندو جاده  و توسعه استعدادها به عنوان اصلی ترین موضوعات استان مطرح شده است. پروفسور لی به ما گفت: “وقتی من از سین کیانگ بازدید کردم ، این واقعیت که این استان درگیر یک مبارزه بزرگ است من را تحت تأثیر قرار داد. این مبارزه در چندین جهت توسعه زندگی اجتماعی و اقتصادی ، ادغام اقوام اقلیت در زندگی گسترده تر اجتماعی و در کار دشوار مبارزه با تروریسم در جریان بود در آگوست 2013 ، امام 74 ساله مسجدی در تورپان ، 200 کیلومتری شرق ارومچی ، به طرز وحشیانه ای توسط تندروها کشته شد. این افراط گرایان - احتمالاً اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) یا حزب اسلامی ترکستان (TIP) عبدالرحیم دامولا را به دلیل عضویت در انجمن اسلامی که با دولت چین برای مبارزه با افراط گرایی همکاری می کرد، کشتند . در جامعه اویغور ، شکافی بین اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مخالف تندروی مذهبی بودند و کسانی که به ETIM و TIP پیوستند ، ایجاد شد.
30 آوریل 2021- تارنمای کانترپانچ
برگردان و کوتاه سازی علی اصغر شهدی
[email protected]

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما