عوامل مؤثر بر تعیین قد انسان

قد افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. بلندقدترین فرد شناخته‌شده تاکنون ۲.۷۲ متر بوده است و کوتاه‌ترین فرد تنها ۶۷ سانتی‌متر بوده است. به‌طورمعمول قد فاکتوری تغییرناپذیر در نظر گرفته می‌شود که توسط ژنتیک کنترل می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌آلرت، چهار متخصص ژنتیک، ژنوم‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی به این سؤال پاسخ داده‌اند که آیا عوامل محیطی تأثیر قابل‌توجهی بر روی قد می‌گذارند یا خیر؟ هر چهار نفر یک پاسخ داشتند: بله!

تأثیر عوامل محیطی بر روی قد چقدر است؟
پروفسور پیتر ویسچر، متخصص ژنتیک از دانشگاه کوئینزلند در استرالیا می‌گوید: شواهد زیادی مبنی برافزایش قد افراد در طول زمان همراه با صنعتی شدن کشورها وجود دارد و این تغییر در قد افراد مربوط به محیط است، زیرا عوامل ژنتیکی در دوره‌های کوتاه چند دهه‌ای قادر به چنین تغییراتی نیستند. این عوامل محیطی می‌تواند شامل دسترسی به غذا و خدمات بهداشتی باشد. مطالعات چندین موردی نشان داده است که رژیم غذایی بر قد افراد اثر می‌گذارد.
پروفسور ساوریو آلبرتی متخصص ژنتیک از دانشگاه مسینا در ایتالیا می‌گوید: یک مثال برای این موضوع تولد نوزادان با قدکوتاه‌تر در قحطی سال ۱۹۴۴ در هلند است. کودکانی که در این زمان متولد شدند چهار سانتی‌متر از میانگین قد هلندی‌ها کوتاه‌تر بودند.

نقش ژنتیک در تعیین قد چیست؟
به‌طورکلی ۸۰ درصد قد انسان تحت تأثیر ژن‌هاست. دی‌ان‌ای حداکثر قدی که فرد می‌تواند داشته باشد را کنترل می‌کند، درحالی‌که عوامل محیطی تعیین می‌کنند که شخص به حداکثر قد ممکن می‌رسد یا خیر. به همین دلیل پیش‌بینی قد در مناطقی که کودکان دچار سو تغذیه هستند دشوار است، اما در کشورهایی که افراد مواد غذایی کافی در دسترس دارند می‌توان قد افراد را به‌وسیله‌ی ژنتیک آن‌ها پیش‌بینی کرد.

حداکثر قد ممکن برای انسان چقدر است؟
این احتمال وجود دارد که قد انسان ازنظر فیزیولوژیکی دارای محدودیت باشد و با گذر از این مرز در عملکرد خون‌رسانی قلب اختلال ایجاد شود. تصور می‌شود حداکثر میزانی که قد یک فرد می‌تواند رشد کند ۲.۷ متر برابر با قدبلندترین فرد جهان تاکنون است.
متوسط قد جهانی در صدها سال به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، اما از ۳۰ سال پیش تاکنون این رشد متوقف و ثابت‌ شده است. پرسش این است که آیا این به معنای رسیدن به حداکثر قد ممکن است؟
دکتر ایرینی مارولی، متخصص ژنتیک در دانشگاه کویین مری در لندن می‌گوید: منطقی است که میانگین قد افراد نیز محدودیت داشته باشد، اما فرضیه‌ی دیگری نیز وجود دارد که بیان می‌کند تغییر در سبک زندگی مانع تغییر میانگین قد افراد شده است. آیا قد انسان به حداکثر میزان خود رسیده است؟ پاسخ این سؤال تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76358/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عوامل مؤثر بر تعیین قد انسان

قد افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. بلندقدترین فرد شناخته‌شده تاکنون ۲.۷۲ متر بوده است و کوتاه‌ترین فرد تنها ۶۷ سانتی‌متر بوده است. به‌طورمعمول قد فاکتوری تغییرناپذیر در نظر گرفته می‌شود که توسط ژنتیک کنترل می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌آلرت، چهار متخصص ژنتیک، ژنوم‌شناسی، زیست‌شناسی سلولی به این سؤال پاسخ داده‌اند که آیا عوامل محیطی تأثیر قابل‌توجهی بر روی قد می‌گذارند یا خیر؟ هر چهار نفر یک پاسخ داشتند: بله!

تأثیر عوامل محیطی بر روی قد چقدر است؟
پروفسور پیتر ویسچر، متخصص ژنتیک از دانشگاه کوئینزلند در استرالیا می‌گوید: شواهد زیادی مبنی برافزایش قد افراد در طول زمان همراه با صنعتی شدن کشورها وجود دارد و این تغییر در قد افراد مربوط به محیط است، زیرا عوامل ژنتیکی در دوره‌های کوتاه چند دهه‌ای قادر به چنین تغییراتی نیستند. این عوامل محیطی می‌تواند شامل دسترسی به غذا و خدمات بهداشتی باشد. مطالعات چندین موردی نشان داده است که رژیم غذایی بر قد افراد اثر می‌گذارد.
پروفسور ساوریو آلبرتی متخصص ژنتیک از دانشگاه مسینا در ایتالیا می‌گوید: یک مثال برای این موضوع تولد نوزادان با قدکوتاه‌تر در قحطی سال ۱۹۴۴ در هلند است. کودکانی که در این زمان متولد شدند چهار سانتی‌متر از میانگین قد هلندی‌ها کوتاه‌تر بودند.

نقش ژنتیک در تعیین قد چیست؟
به‌طورکلی ۸۰ درصد قد انسان تحت تأثیر ژن‌هاست. دی‌ان‌ای حداکثر قدی که فرد می‌تواند داشته باشد را کنترل می‌کند، درحالی‌که عوامل محیطی تعیین می‌کنند که شخص به حداکثر قد ممکن می‌رسد یا خیر. به همین دلیل پیش‌بینی قد در مناطقی که کودکان دچار سو تغذیه هستند دشوار است، اما در کشورهایی که افراد مواد غذایی کافی در دسترس دارند می‌توان قد افراد را به‌وسیله‌ی ژنتیک آن‌ها پیش‌بینی کرد.

حداکثر قد ممکن برای انسان چقدر است؟
این احتمال وجود دارد که قد انسان ازنظر فیزیولوژیکی دارای محدودیت باشد و با گذر از این مرز در عملکرد خون‌رسانی قلب اختلال ایجاد شود. تصور می‌شود حداکثر میزانی که قد یک فرد می‌تواند رشد کند ۲.۷ متر برابر با قدبلندترین فرد جهان تاکنون است.
متوسط قد جهانی در صدها سال به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده است، اما از ۳۰ سال پیش تاکنون این رشد متوقف و ثابت‌ شده است. پرسش این است که آیا این به معنای رسیدن به حداکثر قد ممکن است؟
دکتر ایرینی مارولی، متخصص ژنتیک در دانشگاه کویین مری در لندن می‌گوید: منطقی است که میانگین قد افراد نیز محدودیت داشته باشد، اما فرضیه‌ی دیگری نیز وجود دارد که بیان می‌کند تغییر در سبک زندگی مانع تغییر میانگین قد افراد شده است. آیا قد انسان به حداکثر میزان خود رسیده است؟ پاسخ این سؤال تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76358/

ارسال دیدگاه شما