امکان تبادل دانشجو بین ایران و آلمان

امکان تبادل دانشجو میان یک دانشگاه آلمانی و دانشگاه‌های تهران و کردستان، باهدف آشنایی دانشجویان با شرایط فرهنگی و آموزشی در ایران و آلمان، فراهم شد. به گزارش ایرنا، موسسه مبادلات آکادمیک آلمان در سال جاری میلادی همکاری با سه دانشگاه کلن و دانشگاه‌های تهران و کردستان را در قالب پروژه‌ای تحت عنوان «چندزبانگی در ایران، نگاهی اجتماعی به تنوعات دستوری» باهدف نقل‌وانتقال بین دانشگاهی دانشجویان با بودجه‌ای ۱۰۰ هزار یورویی آغاز کرد. این طرح اکنون در فاز اول قرار دارد و امکان تمدید آن تا دو سال دیگر هم وجود دارد. در قالب این پروژه، دانشجویانی از دو دانشگاه تهران و کردستان برای گذراندن یک دوره سه ماه اقامت تحقیقاتی تحت نظر دانشگاه کلن عازم این شهر می‌شوند. همچنین دانشجویانی از دانشگاه کلن در قالب همین طرح به ایران سفر خواهند کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77092/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امکان تبادل دانشجو بین ایران و آلمان

امکان تبادل دانشجو میان یک دانشگاه آلمانی و دانشگاه‌های تهران و کردستان، باهدف آشنایی دانشجویان با شرایط فرهنگی و آموزشی در ایران و آلمان، فراهم شد. به گزارش ایرنا، موسسه مبادلات آکادمیک آلمان در سال جاری میلادی همکاری با سه دانشگاه کلن و دانشگاه‌های تهران و کردستان را در قالب پروژه‌ای تحت عنوان «چندزبانگی در ایران، نگاهی اجتماعی به تنوعات دستوری» باهدف نقل‌وانتقال بین دانشگاهی دانشجویان با بودجه‌ای ۱۰۰ هزار یورویی آغاز کرد. این طرح اکنون در فاز اول قرار دارد و امکان تمدید آن تا دو سال دیگر هم وجود دارد. در قالب این پروژه، دانشجویانی از دو دانشگاه تهران و کردستان برای گذراندن یک دوره سه ماه اقامت تحقیقاتی تحت نظر دانشگاه کلن عازم این شهر می‌شوند. همچنین دانشجویانی از دانشگاه کلن در قالب همین طرح به ایران سفر خواهند کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77092/

ارسال دیدگاه شما