توافق وین توسط دولت جدید امضا خواهد شد

علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم گفت: گفت: دولت آقای رئیسی و هر دولت دیگری هم اگر بر سرکار بود باید با 1+4 در زمینه بازگشت آمریکا و ایران به برجام به توافق برسد، زیرا برجام بیشتر به نفع ایران است. به گزارش جماران؛ به نقل از برنا، نائب رئیس مجلس دهم گفت: من فکر می‌کنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود بنابراین فکر می‌کنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد. «علی مطهری»، نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس دهم، در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت‌ شده در طول دوره خدمتشان، و مشخصاً در پاسخ به این سؤال که آیا چنین چیزی در قانون اساسی تعریف‌شده است‌ و این اقدام را چقدر موازی کاری با نهادهای نظارتی می‌دانید و نهایتاً در صورت این امر چقدر موجب سیاسی‌کاری‌ها خواهد شد، گفت: نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان یا رئیس‌جمهور در طول دوره خدمتشان هدفی است که شورای نگهبان سال‌هاست آن را دنبال می‌کند ولی این خواسته، مخالف قانون اساسی است. شورای نگهبان فقط می‌تواند بر انتخابات مختلف نظارت کند، آن‌هم نه به‌صورت من‌درآوردی استصوابی. نظارت بر افراد در طی دوره خدمت آن‌ها موضوعی نیست که شورای نگهبان اختیاری در آن داشته باشد. در صورت بروز این اتفاق، نماینده حریت و آزادگی خود را از دست می‌دهد و تملق و چاپلوسی بیش ازآنچه امروز شاهدش هستیم رواج پیدا می‌کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77257/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

توافق وین توسط دولت جدید امضا خواهد شد

علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم گفت: گفت: دولت آقای رئیسی و هر دولت دیگری هم اگر بر سرکار بود باید با 1+4 در زمینه بازگشت آمریکا و ایران به برجام به توافق برسد، زیرا برجام بیشتر به نفع ایران است. به گزارش جماران؛ به نقل از برنا، نائب رئیس مجلس دهم گفت: من فکر می‌کنم آقای رئیسی این هوشیاری را دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود بنابراین فکر می‌کنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد. «علی مطهری»، نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس دهم، در رابطه با نظارت شورای نگهبان بر عملکرد افراد تأیید صلاحیت‌ شده در طول دوره خدمتشان، و مشخصاً در پاسخ به این سؤال که آیا چنین چیزی در قانون اساسی تعریف‌شده است‌ و این اقدام را چقدر موازی کاری با نهادهای نظارتی می‌دانید و نهایتاً در صورت این امر چقدر موجب سیاسی‌کاری‌ها خواهد شد، گفت: نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان یا رئیس‌جمهور در طول دوره خدمتشان هدفی است که شورای نگهبان سال‌هاست آن را دنبال می‌کند ولی این خواسته، مخالف قانون اساسی است. شورای نگهبان فقط می‌تواند بر انتخابات مختلف نظارت کند، آن‌هم نه به‌صورت من‌درآوردی استصوابی. نظارت بر افراد در طی دوره خدمت آن‌ها موضوعی نیست که شورای نگهبان اختیاری در آن داشته باشد. در صورت بروز این اتفاق، نماینده حریت و آزادگی خود را از دست می‌دهد و تملق و چاپلوسی بیش ازآنچه امروز شاهدش هستیم رواج پیدا می‌کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77257/

ارسال دیدگاه شما