واکسیناسیون دانشجویان تا نیمه آبان

واکسیناسیون دانشجویان تا نیمه آبان

معاون آموزشی وزیر بهداشت از واکسیناسیون همه دانشجویان تا نیمه آبان خبر داد و گفت:‌تحصیل دانشجویان علوم پزشکی به صورت مجازی و حضوری است. علی‌اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت در شبکه خبر با اشاره به آخرین تمهیدات برای بازگشایی دانشگاه‌ها، اظهار داشت: با هماهنگی که بین وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته واکسیناسیون اساتید و دانشجویان آغازشده و اکیپ‌هایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی مستقر و واکسیناسیون را انجام می‌دهند. وی از واکسیناسیون دوم سوم از دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: یک‌سوم باقیمانده و عمده دانشجویان غیرپزشکی نیز واکسینه خواهند شد؛ به طوری که قرار ما به این شکل است تا نیمه آبان واکسیناسیون همه دانشجویان انجام شود. معاون آموزشی وزیر بهداشت بر تسریع در سرعت واکسیناسیون تأکید کرد و گفت:‌در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی واکسیناسیون یک‌سوم باقیمانده دانشجویان را نیمه مهرماه پوشش می‌دهیم و سایر دانشگاه‌ها نیز به سرعت واکسینه می‌شوند.حق‌دوست یادآور شد: وظیفه وزارت بهداشت واکسیناسیون دانشجویان است؛ البته در بازگشایی دانشگاه علوم پزشکی خودمان اقدام می‌کنیم وسعی‌مان این است تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت کامل و حضوری وارد دانشگاه‌ها شوند.وی ادامه داد: دانشجویان دارای کارهای عملی به صورت حداکثری و برای دانشجویان جدیدالورود نیز تلاش می‌کنیم چند ماه از سال تحصیلی را در دانشگاه گذرانده؛ ضمن اینکه برنامه‌ریزی می‌کنیم ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی حداکثر ۵۰ درصد باشد.
 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78820/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکسیناسیون دانشجویان تا نیمه آبان

واکسیناسیون دانشجویان تا نیمه آبان

معاون آموزشی وزیر بهداشت از واکسیناسیون همه دانشجویان تا نیمه آبان خبر داد و گفت:‌تحصیل دانشجویان علوم پزشکی به صورت مجازی و حضوری است. علی‌اکبر حق‌دوست، معاون آموزشی وزیر بهداشت در شبکه خبر با اشاره به آخرین تمهیدات برای بازگشایی دانشگاه‌ها، اظهار داشت: با هماهنگی که بین وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته واکسیناسیون اساتید و دانشجویان آغازشده و اکیپ‌هایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی مستقر و واکسیناسیون را انجام می‌دهند. وی از واکسیناسیون دوم سوم از دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: یک‌سوم باقیمانده و عمده دانشجویان غیرپزشکی نیز واکسینه خواهند شد؛ به طوری که قرار ما به این شکل است تا نیمه آبان واکسیناسیون همه دانشجویان انجام شود. معاون آموزشی وزیر بهداشت بر تسریع در سرعت واکسیناسیون تأکید کرد و گفت:‌در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی واکسیناسیون یک‌سوم باقیمانده دانشجویان را نیمه مهرماه پوشش می‌دهیم و سایر دانشگاه‌ها نیز به سرعت واکسینه می‌شوند.حق‌دوست یادآور شد: وظیفه وزارت بهداشت واکسیناسیون دانشجویان است؛ البته در بازگشایی دانشگاه علوم پزشکی خودمان اقدام می‌کنیم وسعی‌مان این است تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت کامل و حضوری وارد دانشگاه‌ها شوند.وی ادامه داد: دانشجویان دارای کارهای عملی به صورت حداکثری و برای دانشجویان جدیدالورود نیز تلاش می‌کنیم چند ماه از سال تحصیلی را در دانشگاه گذرانده؛ ضمن اینکه برنامه‌ریزی می‌کنیم ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی حداکثر ۵۰ درصد باشد.
 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78820/

ارسال دیدگاه شما