واکنش ایران به بیانیه کمیته اتحادیه عرب

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت اتهامات سخیف وارده در بیانیه کمیته خود خوانده ۴ جانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی دانست. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش‌آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ‌افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا رادارند مردود شمرد و گفت: کنار هم قراردادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی‌اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد. خطیب زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه‌هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این ۴ کشور توصیه کرد به جای صدور این‌گونه بیانیه‌های فاقد ارزش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند. وی صدور این نوع بیانیه‌ها هم‌زمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض‌آمیز خواند و بار دیگر بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سو تفاهمت از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تأکید قرارداد. خطیب زاده در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی با مردود شمردن بیانیه، تمامی اقدامات ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78865/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکنش ایران به بیانیه کمیته اتحادیه عرب

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت اتهامات سخیف وارده در بیانیه کمیته خود خوانده ۴ جانبه اتحادیه عرب، صدور چنین بیانیه‌هایی را نشان از نبود درک حداقلی کشورهای حاضر در این کمیته از سیر تحولات منطقه‌ای و شرایط کلی حاکم بر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عربی دانست. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده اتهامات تکراری دخالت ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهایی که سابقه مداخله، تنش‌آفرینی، تروریست پروری، مزدور پروری و جنگ‌افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آسیا و شمال آفریقا رادارند مردود شمرد و گفت: کنار هم قراردادن این اجزا برای اتهام به ایران، مشکل کشورهای مداخله جو و بی‌اعتنا به مردم را حل نخواهد کرد. خطیب زاده دغدغه اصلی بانیان چنین بیانیه‌هایی را خدمت آشکار و پنهان به رژیم صهیونیستی خواند و به این ۴ کشور توصیه کرد به جای صدور این‌گونه بیانیه‌های فاقد ارزش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند. وی صدور این نوع بیانیه‌ها هم‌زمان با اقدامات برخی از این کشورها برای تحرک بخشی به مناسبات خود با ایران را تناقض‌آمیز خواند و بار دیگر بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سو تفاهمت از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تأکید قرارداد. خطیب زاده در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی با مردود شمردن بیانیه، تمامی اقدامات ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78865/

ارسال دیدگاه شما